Logo Obrys-Kmen

 Číslo 17
Příloha internetového Obrysu - Kmene
1. května 2005 


ČESKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE SÚVISLOSTI

Pavol Janík    K evidentným paradoxom integračných procesov v európskom i globálnom kontexte patrí niekoľko flagrantných skutočností - predovšetkým ekonomická, kultúrna a politická dezintegrácia slovanských krajín.
   V atmosfére otvorenej spoločnosti a uprostred informačného boomu vieme čoraz menej sami o sebe a jeden o druhom – o najnovších tvorivých pohyboch v našich vlastných a najbližších susedných literatúrach, spojených historickými tradíciami, spoločnými sociálnymi skúsenosťami, kultúrnou a jazykovou príbuznosťou i podobnosťou mentalít. V centre pozornosti nadnárodných i lokálnych médií už pätnásť rokov stojí kreatívna produkcia západnej a najmä zaoceánskej proveniencie, ktorá získava monopolné postavenie a vytláča na okraj autochtónne umelecké prejavy.
   Poslaním Spolku slovenských spisovateľov je optimalizovať podmienky vzniku a šírenia originálnych hodnôt slovenskej literatúry, ako aj obnovovať narušené prirodzené medziliterárne vzťahy – v tomto smerovaní patrí kľúčové miesto opätovnému nadväzovaniu živých česko-slovenských literárnych súvislostí.
   Spolok slovenských spisovateľov úzko spolupracuje s Unií českých spisovatelů, čo symbolizuje aj čestné členstvo niektorých vrcholných predstaviteľov v oboch organizáciách. Sústreďujeme sa na uskutočňovanie konkrétnych spoločných literárnych aktivít a vydavateľských projektov. Do rámca vzájomných kontaktov vhodne zapadá i prezentácia súčasnej slovenskej poézie a prózy na virtuálnych stránkach internetového časopisu Dlaň. Verím, že jej percepcia bude pre českých čitateľov obohacujúcim umeleckým zážitkom.

   Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
   predseda Spolku slovenských spisovateľov

Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
Optimalizováno pro Internet Explorer 4.x, rozlišení 800x600
© 2001 - 2005 Obrys-Kmen