Logo Obrys-Kmen

 Číslo 17
Příloha internetového Obrysu - Kmene
1. května 2005 


SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

   Spolok slovenských spisovateľov je občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktorého tradície siahajú do roku 1923 a ktoré reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry. Spolok slovenských spisovateľov má regionálne štruktúry (odbočky) v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká (Literárny týždenník a časopis pre mladú literatúru Dotyky) a ročne 20 knižných publikácií pôvodnej tvorby i zahraničnej proveniencie.


Spolok slovenských spisovateľov

Predseda:
Mgr. art. Pavol Janík, PhD.

Podpredsedovia:
Mgr. Drahoslav Machala
PhDr. Ján Tužinský, PhD.

Tajomník:
Jozef Zavarský (Teofil Klas)

Adresa: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5441 8670
Fax: 02 / 5443 5371
E-mail: spolspis@stonline.sk


Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Riaditeľ: Mgr. Roman Michelko
Adresa: Laurinská 2, 814 99 Bratislava 1
Tel./fax: 02 / 5443 2671
Telefón: 02/ 5441 91150
E-mail: vsss@stonline.sk


Literárny týždenník - časopis Spolku slovenských spisovateľov

Šéfredaktor: PhDr. Jozef Bob
Adresa: Laurinská 2, 814 99 Bratislava 1
Tel./fax: 02 / 5443 1550
Telefón: 02 / 5443 1063
E-mail: lts@nextra.sk


Dotyky - časopis Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru

Šéfredaktor: Boris Brendza
Adresa: Laurinská 2, 815 93 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5443 4675
E-mail: dotyky@stonline.sk

Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
Optimalizováno pro Internet Explorer 4.x, rozlišení 800x600
© 2001 - 2005 Obrys-Kmen