Logo Obrys-Kmen

 Číslo 17
Příloha internetového Obrysu - Kmene
1. května 2005 


VIETOR BUDÚCICH SLOV

Pavol Janík    Zdalo sa, že na planéte Zem sa už nedá nič nové objaviť, ale práve vďaka tejto knihe sa na mape svetovej literatúry pre mnohých čitateľov po prvý raz objavuje nový ostrov -- Slovensko.
   Naša krásna a pohostinná krajina leží v srdci Európy. Našimi susedmi sú Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Svojimi kultúrnymi tradíciami sme v strednej Európe viac ako tisíc rokov. Dobre poznáme svet a svet nás tiež dobre pozná, aj keď zväčša pod menom niektorého z našich susedov.
   Podľa serióznych odhadov len v Spojených štátoch amerických žije toľko miliónov Slovákov a ich potomkov ako priamo na Slovensku. Naše hlavné mesto je vo svete z histórie známe v latinčine ako Istropolis a Posonium, v nemčine ako Pressburg, v maďarčine ako Pozsony a v slovenčine ako Prešporok alebo modernejšie -- Bratislava.
   Spolok slovenských spisovateľov, ktorého tradície siahajú do roku 1923 a ktorý združuje najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literatúry, vynaložil maximálne úsilie, aby sa naša krajina prihovorila svetu reprezentatívnymi dielami svojej súčasnej tvorby. Vraví sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. V prípade literatúry dozaista platí, že je lepšie mať možnosť priamo sa oboznámiť s umeleckým dielom, ako byť odkázaný na sprostredkované hodnotenia a názory iných.
   V reflektovaní vývoja našej spisovateľskej organizácie sa vždy prejavovali rozmanité subjektívne pohľady a rôznorodé dobové interpretácie. Napriek historickým peripetiám po celý čas existencie ide o dobrovoľnú, výberovú stavovskú inštitúciu, ktorej cieľom je podporovať rozvoj a šírenie slovenskej literatúry doma i v zahraničí, ako aj programovo vyhľadávať mladé talenty a postupne ich inkorporovať do literárneho života.
   Spolok slovenských spisovateľov sa mimoriadne výrazným spôsobom podieľal aj na demokratických premenách v bývalom Československu a je jednou z duchovných platforiem modernej slovenskej štátnosti. Systematicky nadväzuje styky v literárnej oblasti v záujme perspektívnej medzinárodnej výmeny kultúrnych hodnôt na báze univerzálnych myšlienok humanizmu, mieru, vzájomného porozumenia a spoznávania osobitostí súčasnej umeleckej tvorby.


   V Bratislave, január 2000

   Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
   predseda Spolku slovenských spisovateľov

   (Předmluva ke knize Hľadanie človeka. Antológia poviedok členov Spolku slovenských spisovateľov. Spolok slovenských spisovateľov 2000. Sestavil Pavol Hudík.)

Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
Optimalizováno pro Internet Explorer 4.x, rozlišení 800x600
© 2001 - 2005 Obrys-Kmen