AMERICKÝ PREZIDENT GORBUSHOW

   Show, ktorá vojde do dejín v podobe mena amerického imaginatívneho dvojprezidenta: Gorbushow ukázala technické hranice zábavných rozmerov teatrálnej politiky, racionálne limity inscenovaných verejných udalostí, a teda vyčerpanosť prostriedkov, ktoré sú podstatné pre fiktívnu demokraciu, ako ju poznáme zo spoločenskej praxe západného sveta predovšetkým v rozpätí 20. storočia. Nevypočítateľnosť osudu a nedopočítateľnosť korektných volebných výsledkov v hlavnej krajine sveta garantujúcej demokratický vývoj a civilizačné hodnoty v celoplanetárnom meradle stvorili splynutím dvoch prezidentských kandidátov Gora a Busha podivuhodnú dvojjedinú virtuálnu osobu, ktorej pomyselné meno nevdojak evokuje spomienku na sovietskeho prezidenta Gorbačova.
   Ten dobačoval po transmutácii z generálneho tajomníka ÚV KSSZ na prvého a posledného prezidenta ZSSR rozpadom svojho impéria. V každom prípade by sa v USA vhodne uplatnili slovenskí, rumunskí a ďalší zahraniční pozorovatelia a poradcovia, ktorí by bedlivo dohliadali na regulárnosť a demokratickosť miestnych amerických pomerov.
   Záujmy veľmoci, ktorej obranný val tvorí najmä Severoatlantický pakt na ochranu demokratických princípov, sa - samozrejme - nekončia ani na severe, ani v Atlantiku, ani v oblasti ľudských práv. Niekdajší zakladateľ a riaditeľ CIA Allan Dulles už počas svojich špionážnych začiatkov v Turecku v roku 1920 predpokladal pád sovietskeho Ruska, plánoval jeho rozparcelovanie na americké protektoráty a navrhoval ovládnutie prírodného bohatstva - osobitne ropy v zakaukazských republikách. Podobnosť s niektorými aktuálnymi udalosťami na súčasnej geopolitickej scéne je - pravdaže - čiro náhodná. Starostlivosť o strategické suroviny mu navyše vyniesla priazeň klanu Rockefellerovcov. Ten istý muž neskôr urobil z niekdajšieho nacistického šéfa elitného spravodajského útvaru Cudzie armády Východ Reinharda Gehlena bossa povojnovej západonemeckej rozviedky. Vo svojich strategických úvahách na sklonku druhej svetovej vojny - mimochodom - nepokladal českú otázku za významnú a za dôležité považoval vytvorenie bezpečnostnej zóny proti boľševizmu a panslavizmu s osobitnou úlohou Maďarska a Nemecka, ktoré sa malo stať - ako vieme - aj sa stalo vedúcou hospodárskou silou v Európe. Toľko z pozadia tradičného priateľstva medzi USA a Ruskom, ktoré malo svoje zvláštnosti aj v rámci spojenectva v protihitlerovskej koalícii.
   Uvádzam to len preto, aby sme si pri tejto príležitosti opäť pripomenuli, že tie isté ciele možno sledovať rovnako pod egidou hákového kríža, ako aj pod pruhovanou vlajkou s hviezdičkami. Dosiahnutie vytúžených mét však niekedy skomplikujú neočakávané udalosti vrátane náhleho rozpadu ambicióznych impérií - z posledného storočia spomeňme iba britské, osmanské či rakúsko-uhorské. V súvislosti so symbolickým menom amerického dvojprezidenta Gorbushowa môžeme hádať, ktorá ríša je práve na rade.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)