ANKETA OBRYSU-KMENE

   JIŘÍ DRTIL, básník

   Má literatura ještě dnes nějakou váhu ve společnosti?
   Odhaduji, že vliv literatury na současnou společnost je značný a to jak na její jednotlivce, tak také na společnost jako celek. Myslím si to na základě svých rozhovorů s řadou lidí, čtenářů a na základě pozorování života v knihkupectvích a v knihovnách. Přibližně od počátku podzimu loňského roku jsem navštívil větší počet knihkupectví v některých východočeských a severočeských městech a také v Praze. Je tam velmi živo a najde se tam spousta zaujatých čtenářů. Různé literatury je nepřeberně. Nemělo by se zapomenout, že četba je specifická duševní činnost tvůrčího charakteru, že je to dejme tomu určitý druh duševní práce, který nemůže být nahrazen pouhým pozorováním například televizní obrazovky.

   Existuje u nás svoboda slova?
   Myslím si, že svoboda slova u nás existuje. Otázka je, nakolik je svoboda slova používána a využívána k ušlechtilým činnostem a k dosahování pozitivních cílů. Pokud by někdo chtěl zjistit co si přeje, jak myslí a cítí český člověk, musel by zorganizovat diskusi. Věcná diskuse poznávacího charakteru zcela chybí. V žádném případě ji nelze nahradit statistickým šetřením. Občan musí sám volit obsah pokládaných otázek. Já sám jsem poznal takovou diskusi v průběhu osmdesátých let zejména na seminářích sekce sociální patologie a na plenárním zasedání sociologické společnosti, které se konalo v kongresovém centru v Praze v prosinci 1988. Od té doby už jsem nic podobného nezažil.

   Potřebuje spisovatel občanskou odvahu?
   Sám jsem nikdy občanskou odvahu nepotřeboval, vždycky jsem si myslel, že to, co dělám a o čem píši, je pravdivé a tedy správné a to mi stačilo. Podotýkám k tomu, že nejsem spisovatel profesionál a že se živím jinak.

   Vaše životní krédo:
   Má dvě části:
   a) Život vždycky překvapí.
   b) Popiš přesně stav věcí a svůj osobní prožitek. A polož sobě a popřípadě jiným některé otázky.

Autor: Jiří Drtil


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)