ANKETA OBRYSU-KMENE

   DJOKO STOJIČIČ, básník (Bělehrad)

   Má literatura ještě dnes nějakou váhu ve společnosti?
   Od svého počátku má literatura své místo a roli v životě společnosti a to nelze ničím ohrozit ani zničit. Literatura se účastní při vytváření veřejného mínění, morálních norem, pohledů na život a svět a to svým osobitým způsobem. Ačkoliv to nelze nijak změřit, vliv literatury na civilizační přeměny společnosti je nesporný. Literární syntézy a literární pravdy o lidských osudech, smyslu života, nutnosti svobody, potřebě člověka žít v míru a toleranci, mají trvalou a univerzální platnost. Nezapomeňme, že všechno, co člověk vytváří - vědecké poznatky, města, vesnice, stavby, silnice, stroje, zbraně a nářadí - to všechno zastarává a zaplňuje muzea. Jen umělecká díla, a z nich literární díla v nejvyšší míře, zůstávají jako trvalý majetek celého lidstva. Doba, která není zachycena v literatuře, je pro generace méně známou, méně pochopitelnou a tím také méně přítomnou v kolektivní paměti lidstva.

   Existuje u nás svoboda slova?
   Prožil jsem v České republice šest let jako velvyslanec Svazové republiky Jugoslávie. Poznal jsem kulturu a civilizační vymoženosti českého národa. Přestože jsem vzhledem k izolaci své země ze strany mezinárodního společenství pracoval v těžkých podmínkách, nacházel jsem pochopení i pomoc u mnoha českých institucí a jednotlivců. Proto mohu říci, že Česká republika je mou druhou vlastí.
   Přesvědčil jsem se, že v Čechách existuje svoboda myšlení a slova. To je důležitý základ demokracie v současném státě a záruka jeho prosperity.

   Potřebuje spisovatel občanskou odvahu?
   Každý spisovatel se snaží pochopit dobu, ve které žije a zachytit ji ve svém díle. A nejen ji chápat, ale také kriticky pozorovat, aby nepřevzal to, co je proti principům humanity, svobody, důstojnosti člověka a národa. K tomu všemu je zapotřebí občanské statečnosti. Bez této složky autor nemůže uskutečnit svou misi - být vyznavačem pravdy, pokroku a nade všechno krásy.

   Vaše životní krédo:
   "Krása zachrání svět" (F. M. Dostojevský).

Autor: Djoko Stojičič


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)