KDE JSOU TVÉ ŠTĚTCE, BOTTICELLI?

   tázal jsem se sebe sama s básníkem, ledva jsem dočetl v bulletinu Obce spisovatelů DOKOŘÁN 21/02 odpověď rady téže obce panu ministrovi kultury. Slavná rada zde poslušně hlásí, že nehodlá diskutovat o stavu české kultury s těmi, jejichž seznam jest pečlivě přiložen, a kteří nemají zdá se na kauzu stejný náhled jako pan ministr a oni, chlapci a děvčata, co spolu mluví.
   Ó vzpomeňme jen těch stovek dokumentů, Charty, těch tisíců slov o svobodě slov, publikování, pohybu i zastavení - a ejhle náhle tohle: Česká kultura je v tristním stavu je přísně zapovězené myšlenka, a každý, kdo ji vysloví, je extrémista, bolševik, xenofob a zajisté že i nacionalista.
   Napadá mě jediné schůdné řešení: Všichni, kdož jsou uvedeni na Šindlerově seznamu v DOKOŘÁNu 21/02, se od prvního příštího měsíce nechají prohlásit za Romy. Pan Uhl pak v televizi označí radu Obce spisovatelů za známé rasisty a rada si pak ráda v tichém zadumání vyslechne argumenty Unie romských spisovatelů o tristním stavu, do kterého všichni tihle pánové, co spolu mluví, za posledních dvanáct let přivedli českou kulturu, literaturu pak zejména. A potlesk slavnost ukončí...

Autor: Vladimír Přibský


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)