SPRÁVY Z MÚDREJ HLAVY

   "Stanu se malým / a ještě menším / až budu nejmenším českým básníkem / Na záda si přišpendlím malý diplom zasloužilého umělce / podepsaný malinkatým ministrem kultury / a pod něj miniaturní legitimaci strany / Budu se plížit po paneláku / a uždibovat z chleba pro králíky / Možná něco donesu i ženě / A mé děti budou tak mrňavé / že nebudou muset do školičky / A tak se i na nás dostane / alespoň drobeček / z obrovského / stolečku / demokracie"
   Zmrazujúca báseň Žebrácká árie je súčasťou zbierky Píšu báseň zatímco za oknem padá muž, ktorá pochádza z roku 1992. Úprimne povedané - nepoznám umelecky vydarenejšie a ľudsky naliehavejšie vystihnutie novej vlny dramatickej hodnotovej diskontinuity kultúrneho vývoja - situácie, ktorá nastala po Rudém dešti urýchleného odhadzovania straníckych preukazov, panického zbavovania sa dovtedy hrdých, výhodných i výnosných titulov zaslúžilý a národný umelec, vyjadrenia skľučujúcej podstaty nastupujúcej éry opätovného zatracovania nesporných estetických hodnôt a dubiózneho uctievania geniálnych netalentov na spôsob Milana Lajčiaka po roku 1948 a mnohých jeho demokratických nasledovníkov po roku 1989.
   Výber z uvedenej knihy Karla Sýsa a z jeho nasledujúcich súborov poézie Na čas v očistci (1993) a Pět let v mrtvém domě (1994) elektrizujú čitateľa nástojčivými a znepokojujúcimi posolstvami v novom vydaní pod názvom TŘI ZPĚVY Z ROZVRATU, ktorý práve vyšiel vo vydavateľstve Orego.
   Fenomenálny básnik Karel Sýs (nar. 1946) predstavuje najvýznamnejšiu žijúcu osobnosť modernej českej literatúry bez ohľadu na to, či si to dnešná oficiálna česká literatúra v tejto chvíli praje. V jeho originálnej a jedinečnej tvorbe rezonujú ozveny českej a svetovej poézie, najmä Vítězslava Nezvala, Arthura Rimbauda a Guillauma Apollinaira, ale jeho poetické výkony sú suverénne, neodvodené a nenapodobiteľné. Autor vníma skryté súvislosti života a transformuje ich do sugestívnej asociatívnej obraznosti. Aj v zdanlivo všedných veciach objavuje zdroj inšpirácie pre vytvorenie fascinujúcich a prekvapujúcich metafor. Popri vysokej literárnej kvalite sú diela Karla Sýsa čitateľsky príťažlivé a zrozumiteľné. V širokom tematickom spektre poézie prebleskujú najrozmanitejšie motívy od detstva, erotiky, techniky až po holokaust, v rámci ktorého tragicky zahynulo mnoho jeho najbližších príbuzných. Karel Sýs od roku 1969 postupne publikoval dvadsať knižných zbierok básní, viacero kníh esejí, próz, ako aj ďalších literárnych druhov a žánrov. Jeho verše boli preložené do angličtiny, ruštiny, nemčiny, francúzštiny a slovenčiny. Autor otvorene vyznáva humanizmus a ideály sociálne spravodlivej spoločnosti, zaujíma kritické postoje aj k najnovšiemu vývoju doma a vo svete. Pre odvážne verejné prejavy sa mu v posledných rokoch vyhrážali usmrtením, proti čomu sa ohradila iba časť českých médií, pretože informačný priemysel Českej republiky už zväčša a čoraz väčšmi ovláda nemecký kapitál. Medzinárodné uznanie básnickej tvorby Karla Sýsa je súčasťou obnovy prirodzeného a oprávneného sebavedomia českej národnej kultúry, ako aj prelomením politickej diskriminácie českých ľavicovo zmýšľajúcich spisovateľov a intelektuálov. Sýsove verše z prvej polovice 90. rokov minulého storočia, ktoré z odstupom času teraz prichádzajú k čitateľom v knižnej kolekcii pod názvom Tři zpěvy z rozvratu, sú výstražným znamením trúchlivých vývojových tendencií v živote spoločnosti so zarmucujúcim vplyvom na individuálne ľudské osudy a zároveň sú povzbudením nádeje na obnovu stratenej dôstojnosti zatratených osobností, bez ktorých by bol obraz minulosti, súčasnosti i budúcnosti nemysliteľný, neúplný a zúfalý.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)