ČESKÍ SPISOVATELIA VARUJÚ

   Únia českých spisovateľov, ktorej prezidentom je básnik európskeho významu Karel Sýs, nedávno vydala v poradí už druhé vyhlásenie k stavu českej tlače, v ktorom požaduje zákonnú ochranu oznamovacích prostriedkov.
   Deklarácia nadväzuje na vlaňajší dokument, ktorý konštatuje, že tlač v Českej republike, až na niekoľko výnimiek, prestala byť česká a nezávislá. Elita českej literatúry už vtedy upozorňovala na politické, spoločenské a kultúrne dôsledky toho, že českú tlač vlastnia zahraniční vydavatelia, najmä nemeckí.
   Nepriaznivý vývoj analyzuje aj profesor Bořivoj Čelovský, autor faktografickej publikácie Koniec českej tlače, ktorej dve vydania boli v krátkom čase vypredané.
   Situácia sa ďalej dramatizuje a možné riziká, na ktoré českí spisovatelia upozorňovali, sa stali skutočnosťou. V novinách, ktoré vlastnia nemeckí vydavatelia, najmä v Lidových novinách, Mladej fronte Dnes a v regionálnej tlači, sa v súčasnosti zneužíva skreslená interpretácia dejín, predovšetkým v súvislosti s tzv. Benešovými dekrétmi, pričom je čoraz zreteľnejšie, že ide o útok na existenciu českej štátnosti.
   Potvrdzuje sa, aké krátkozraké bolo podceňovanie vlastníckych vzťahov v mediálnej oblasti. Spočiatku proklamované komerčné ciele zahraničných majiteľov sa veľmi rýchlo premenili na politické záujmy. Českí spisovatelia to pokladajú za politické a intelektuálne zlyhanie, pri ktorého zrode stojí oportunizmus, kariérizmus a zbabelosť.
   Rovnako, ako Česká republika stratila domácu tlač, stratila aj jej distribúciu. Zahraniční majitelia, takisto nemeckí, pomocou distribúcie výrazne ovplyvňujú možnosť ďalšej existencie tej časti tlače v ČR, ktorú ešte nekontrolujú priamo vlastníckymi vzťahmi.
   Spisovatelia požadujú vypracovanie stratégie na ochranu tlače, ktorej výsledkom by mali byť zákonodarné kroky, definujúce vlastnícke vzťahy oznamovacích prostriedkov v prospech českých majiteľov, teda výrazne obmedzenie zahraničnej účasti v domácich médiách.
   V tejto súvislosti uvádzajú príklad vymanenia sa kanadskej tlače z amerického područia zdanením príjmov z reklamy. Tlačový zákon by sa mal uviesť do súladu s antimonopolnou legislatívou a legislatívou na obranu národných záujmov tak, ako si väčšina krajín Európskej únie chráni oznamovacie prostriedky.
   Únia českých spisovateľov odmieta porazenecké názory, že sa so súčasným vlastníckym stavom tlače už nedá nič robiť, pretože na základe historických skúseností je zrejmé, že nikdy neexistuje nijaké nemenné status quo. To, čo spisovatelia vyslovili pred rokom, teraz opakujú s ešte väčšou naliehavosťou. Na rozvíjanie demokratickej spoločnosti Česká republika potrebuje nezávislú českú tlač. Je právom každého národa mať priestor na svoje vyjadrenie, na slobodu slova a pravdivé informácie.

(Autor je tajemník Spolku slovenských spisovateľov)

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)