V PRITAKÁVANÍ TIKÁ SKRYTÁ NÁLOŽ

   Vynikajúci slovenský spisovateľ Ján Tužinský po predchádzajúcich mimoriadne pozoruhodných prozaických dielach Bičovanie koní (1983), Straka nekradne (1985), Čakanie (na šarhu) (1987), Kto hodí kameňom (1989), Biliard na streche (1992), Krypta (1992), Bastard v daždi (1994), Jeremiášov plač (1997) a Sklené oko (2001), ako aj v nadväznosti na doterajšie elektrizujúce knihy esejí Motiviáda (1993) a Bledomodrý svet (1998) oslovuje čitateľskú verejnosť novým knižným súborom brilantných esejí, ktorý nesie názov poslednej z nich POSTMODERNA ALEBO SMRŤ LITERATÚRY.
   Tematické rozpätie a zacielenie autorského posolstva osciluje medzi kľúčovými filozofickými, estetickými, psychologickými, sociologickými, mediálnymi i politologickými problémami súčasnosti. Kompozícia siedmich suverénnych hodnotových analýz a odvážnych syntetizujúcich pohľadov vytvára plastickú mapu aktuálneho dramatického stavu a protirečivých vývinových tendencií sveta, ktorý sám seba opäť pokladá za hotový, zavŕšený, ukončený, prirodzený, v základných črtách nezmeniteľný a svojím spôsobom dokonalý, teda posthistorický. Autor rovnako presvedčivo načrtáva sugestívny obraz človeka, ktorý si o sebe namýšľa približne to isté, čo o svojej spoločenskej a kultúrnej situácii, preto aj na seba s obľubou vzťahuje a aplikuje atribút postmodernosti.
   Ján Tužinský vedie racionálne ostrú, prísne logickú, emocionálne pôsobivú i hlbinne vyargumentovú polemiku so všeobecným sklonom či už z pohodlnosti, alebo z elementárnych existenčných obáv vždy mechanicky a automaticky pritakávať mocensky presadzovaným a mediálne preferovaným koncepciám a riešeniam, ktoré v sebe zákonite obsahujú evidentné i latentné civilizačné riziká, časované bomby, antihumánne trendy a autodeštruktívne prvky. Jeden z dnešných najvýznamnejších slovenských mysliteľov vnáša do nášho starostlivo uspávaného vedomia varovné signály a výstražné znamenia, ktoré nám pripomínajú nevyhnutnosť vnímať aj zámerne zahmlievané katastrofické kontúry reality. Bez včasného a adekvátneho poznania nebezpečenstiev a úskalí náš pohyb stráca perspektívu a naša budúcnosť sa mení na hazardný skok do tmy.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)