SLOVA NOCI V ESPERANTU

   Verše o nespravedlnosti na zemi, o randálu kolem nás, ale také o »naději stromů«, o pravdě, byť se »...komplikuje nepravostí«, poezie překvapujících reálných metafor ve sbírce SLOVA NOCI od Zdenky Bergrové (1996, Orlické tiskárny, sponzorovali přátelé) vyšly v esperantu!
   Na knížce Vortoj de la nokto (Praha 2002, OFTIS-Orlické tiskárny) oceňuje Jiří Patera, předseda Českého klubu esperantistů, velice krásné verše ve vynikajícím překladu Prof. Dr. Jaroslava Mráze, ale i »zvláštní, jemné ilustrace« Věroslava Bergra, převzaté z českého vydání. K tomu dodejme, že tento akademický malíř zvládá práce všeho druhu včetně typografické úpravy publikací. A tak vznikla knižní kuriozita - dvojčata, která v esperantské podobě i na Internetu vysílají do světa poetickou výpověď moudré ženy, básnířky, překladatelky nejskvělejší ruské klasiky a světe, div se! naposledy také autorky moderních pohádek pro zvídavé čtenáře s názvem Šimy a jiné opičárny, které se rovněž objevují v esperantském časopisu a na disketě.
   Je příjemné pomyšlení, že ve světě mohou číst básně mobilizující občanskost, například V mém těle běží hněv - En mia korpo kriz, Tu podlost v sobě má náš pokrok - Tiun fiecon havas la progres, nebo »jen« něžné city Labutí šíje konvalinky kloní - Konvaloj cignajn nukojn klinas, Jsi moje známé nekonečno - Vi - mia konata senfino anebo zvoucí do naší domoviny, např. Je divukrásná Česká země, Jeseníky, Jihočeské rybníky...
   Slova noci v překladu J. Mráze jsou totiž už zařazena v esperantském muzeu ve Vídni a v časopisu Esperanto vydávaném Světovým esperantským svazem v Rotterdamu...

Autor: Jana Vacková


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)