ANTOLOGIE SLOVENSKÉ POVÍDKY

   Před nedávnem vyšla péčí Spolku slovenských spisovatelov, Literárněinformačního centra v Bratislavě a Mezinárodní slovensko-americké nadace (The Slovak-American International Cultural Foundation, Inc.) v USA reprezentativní antologie 25 krátkých povídek nazvaná IN SEARCH OF HOMO SAPIENS (HLEDÁNÍ ČLOVĚKA). Editorem svazku je Pavol Hudík, povídky ze slovenských originálů přeložila Heather Trebatická, editorem anglické verze je Lucy Bednár.
   Jak uvádí Pavol Janík v předmluvě, slovenská literatura byla v mezinárodním kontextu dlouho opomíjená (chápaná jen jako součást československé literatury). Po deseti letech samostatné existence se konečně "objevil nový ostrov na mapě světové literatury - Slovensko" .
   Jelikož nejen ve Spojených státech žije početná slovenská komunita, je možné hledat virtuálního adresáta antologie mezi těmi, kteří usilují znovu obnovit kulturní kontinuitu s málem ztraceným domovem.
   Anglické překlady umožňují představit slovenskou povídku jako specifický žánrový fenomén i těm, kteří slovenštinu neznají. Začleňují tento útvar do kontextu (z hlediska jazykového) literatur světových, resp. jazykově přístupných co největšímu počtu čtenářů.
   Jak soudí editor knihy P. Hudík, výběr povídek představuje do jisté míry reprezentativní vzorek slovenské povídky druhé poloviny 20. století (s. 264). Jde o krátké prózy žánrově, tematicky i stylisticky (poeticky) rozmanité, odrážející proměny slovenského společenského vědomí, společnosti samé, a částečně i procesy ve vývoji "short stories", čtenářsky oblíbené od Poeových dob nejen v USA, jako samostatného literárního žánru.
   Z pětadvaceti publikovaných próz zaujmou mj. Dar na rozloučenou Ladislava Ťažkého, lyrizovaná vzpomínka na přelom 80. a 90. let, kdy s přítelem režisérem hledali náměty na nové filmy, využívající symbolického podtextu. Tužinského povídka Šelest, věnovaná V. Šikulovi, který "miloval život", se pohybuje na hranici reality a snu; vypravěč se stává jakoby nezúčastněným pozorovatelem rozmanitých lidských typů, včetně literárních charakterů, jež najednou potkává na vylidněném nádraží. V. Šikula reflektuje v próze Babička zážitky malého dítěte, které vrůstá do světa dospělých. Próza A. Hykische Svobodné královské město ukazuje, jak se nudné prázdniny a pohled na svět mění pod kouzelným dotykem lásky. S názvem sborníku souvisí rovněž téma povídky P. Jaroše Grimasy, jejíž hrdina si klade otázku, kým vlastně je, odkud pochází, avšak uspokojivou odpověď nenachází. Groteskní variací na téma Obrazu Doriana Graye nabízí Ján Lenčo v povídce Na cestě do P. Hlavním tématem je absolutní pokrytectví, zrůdná touha po pomstě a kariéře. R. Müller v próze Otázka evokuje téma rodinného štěstí. M. Zelinka v povídce Modrý bolen pojednává o lidské lhostejnosti, o příslušnících dvou generací, žijících vedle sebe, ale nikoli spolu. Chudobova próza, dosud nepublikovaná, Sníh a havrani, se vrací do dob druhé světové války.
   Z dalších autorů zastoupených ve sborníku připomeňme J. Balca, M. Bátorovou, M. Čeretkovou-Gállovou, A. Ferka, A. Halvoníka, P. Holku, I. Hudce, L. Juríka, D. Mikolaje, G. Rothmayerovou, P. Ševčoviče, V. Švenkovou a H. Zelinovou. Jakkoli si editor P. Hudík uvědomuje, že výběr autorů je věc ošidná, mohli bychom doporučit pro příští vydání i prózy kupř. Grosmanovy nebo Mňačkovy, související se sledovaným tématem.
   Antologie naznačuje cestu, jak v žánrovém výřezu prezentovat literaturu "malého národa", což může být inspirativní i pro literaturu českou. Další cizojazyčné verze by jistě přispěly k popularizaci slovenské literatury.

Autor: Soňa Šípová


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)