BOJ O MYŠLENÍ

   Probíhající informační revoluce s dopady a zaměřením na metody práce masových médií, internet a jiné komunikační prostředky zanechává za sebou důsledky, které italský politický teoretik Danilo Zolo považuje za "tak hluboké, že většinu západních společností povedou směrem k 'post-reprezentativním' demokraciím nebo k 'techno-oligarchii'." Společně s dalším odborníkem na masová média Waynem Gabardim předpokládají, že probíhající proces globalizace spojený s technologickou a informační revoluci účelově zaseje semena příští "mediokracie" (vlády prostředků představivosti), která doplní a posílí pohyb k moci nadnárodních korporací a "technokracie" vůbec. Gabardi v této souvislosti napsal: "Není přeháněním tvrdit, že osou vládnutí v dnešním světě je mediálně-informační komplex nebo 'mediokracie'." Tento proces podle něj podporují "technologické inovace (high-tech) jako optická vlákna, digitální transmise, kabelové televize, videokamery, satelitní antény, nové počítačové softwary a internet, jež jsou spojené s neoliberálními strategiemi deregulace a privatizace." Tváří v tvář přemíře symbolů, znaků a virtuálních představ, které chrlí a jimiž manipulují myšlení lidí média, je dnes neodborník nebo obyčejný občan stále bezmocnější. Vrhají jej do "hyper-reality" nebo "virtuální reality", jež má jen nepatrné nebo vůbec žádné spojení se skutečností a politikou.
   Místo toho, aby média občana nabádala a pomáhala zapojovat do veřejného života, dělají z něj konzumenta nereálných představ, poddajný nástroj jakési "telegenické" politiky a vědátorství, které se chystají vládnout prostřednictvím "přeludové demokracie" (viz W. Gabardi: Contemporary Models of Democracy - Soudobé modely demokracie - periodikum Polity 33, léto 2001 a D. Zolo: Democracy and Complexity; A Realist Approach - Demokracie a složitost; Realistický přístup - Pennsylvania State University Press, 1992).
   Filozof se zaměřením na sociální výzkum Hans-Georg Gadamer tvrdí, že šíření informací dnes již jaksi automaticky zahrnuje výběr a kontrolu veřejného mínění mediálními experty, jako by to byla banální samozřejmost. Kromě jiného k tomu uvádí: "Moderní technologie komunikace vedou k stále silnější manipulaci s myšlením lidí. Tím se vlastnictví masových médií dnes stává rozhodující záležitostí. Při pohledu do zákulisí je však vidět, že šíření informací neznamená nutně posilování ani sociálních a ani veřejných ohledů. Právě naopak - a to se mi jeví jako skutečný problém - existuje zde nebezpečí ztráty nezávislé identity lidí, jež se děje prostřednictvím vyzvedávání čistě hodících se kvalit a zájmů privilegovaných vrstev" (H. G. Gadamer: Reason in the Age of Science - Rozum v epoše vědy - Oxford, 2000).
   Masová média v rukou silných kapitálových skupin pomáhají tedy i podle západních expertů prohlubovat nerovnosti mezi lidmi, rozmnožují bohatství a znalosti jedněch, avšak i chudobu a informační zaostalost druhých. Prostě předkládají lidem realitu tak, jak se nejlépe hodí kapitálu, kterému slouží, nebo mocenským strukturám spojeným s úsilím o globální hegemonii nejsilnějších aktérů světové scény - imperiálním zájmům a nadnárodním korporacím. Proto objektivní masová média, zejména levicová, která dokážou čelit tomuto zákeřnému trendu a bojují o myšlení člověka odhalováním pravdy, jsou dnes neméně důležitá jako sám chléb náš vezdejší.

Autor: Stanislav Suja


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)