ZA PAVLOM ŠTEVČEKOM

   PhDr. PAVOL ŠTEVČEK, CSc., (25. 6. 1932 Vavrišovo - 28. 2. 2003 Bratislava) popredný literárny kritik a historik, člen Spolku slovenských spisovateľov. Absolvoval štúdium slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol redaktorom i šéfredaktorom časopisu Zväzu slovenských spisovateľov Kultúrny život. Pôsobil v Ústave slovenskej literatúry SAV. Začiatkom sedemdesiatych rokov bol negatívne hodnotený za postoje v rámci demokratizačných úsilí v predchádzajúcom desaťročí. Pôsobil ako redaktor vydavateľstva Obzor, vedecký pracovník a riaditeľ Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. V 90. rokoch bol šéfredaktorom časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník, predsedom Spolku slovenských spisovateľov, generálnym riaditeľom sekcie koncepčných činností Ministerstva kultúry a poslancom Národnej rady SR.
   Literárnej kritike sa venoval od polovice 50. rokov. Jeho doménou boli recenzie, odborné štúdie, eseje a kultúrnopolitické reflexie. Vydal knižné publikácie Nová slovenská literatúra (1964), Návrat k literatúre (1967), Dotyky slova (1978), Súčasná slovenská literatúra (1979), Kritické miniatúry (1988). Knihu Modifikácie (1971) zošrotovali. V Dejinách slovenskej literatúry (1960, 1984) je autorom častí o vývine slovenskej poézie, literárnej vedy a kritiky po druhej svetovej vojne. Jeho najnovšími knižnými dielami sú Zápisy zápasov (2002) a Podľa vzoru člověk (2002). Hľadanie tvorivých a spoločenských súvislostí v bádateľskej činnosti Pavla Števčeka je navždy zapísané v pamäti slovenskej literatúry.

PhDr. Ján Tužinský, PhD., predseda SSS
Mgr. art. Pavol Janík, PhD., tajomník SSS

Autor: Ján Tužinský, Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)