ČIERNY TIEN BIELEHO DOMU

   V atmosfére súčasného amerického ťaženia proti Iraku som si spomenul na predchádzajúcu inváziu USA do tejto ťažko skúšanej krajiny. Hypermoderné formy vraždenia ľudí v tom čase občanom bývalého Československa sprostredkovávala televízia CNN v podobe zábavnej show. Na situáciu som vtedy reagoval článkom Estetika zabíjania, ktorý som publikoval v denníku Smena 23. 1. 1991.
   S odstupom viac ako desaťročia od predchádzajúcej vojny v Perzskom zálive si s hrôzou i úžasom uvedomujem, čo všetko sa vôbec nezmenilo a ktoré inscenačné postupy v politickej a mediálnej sfére sa medzičasom mierne inovovali. Na pozadí reálneho násilia, ktoré je osvedčeným spôsobom prekonávania periodických kríz amerického hospodárstva, opäť nie som schopný pozerať dlhšie ako niekoľko desiatok sekúnd akékoľvek audiovizuálne dielo zo stereotypnej komerčnej filmovej a televíznej produkcie USA, ktorá je založená na vynachádzavom a efektnom stvárňovaní najrozmanitejších foriem násilia a ktorá sa na nás sústavne valí zo všetkých elektronických kanálov a stôk.
   V týchto súvislostiach treba seriózne uvažovať o celom spektre nástojčivých a nanajvýš znepokojujúcich otázok mocenskej, ekonomickej, kultúrnej a propagandistickej amerikanizácie modrej planéty. Jeden z kľúčových predstaviteľov tvrdého jadra amerických bezpečnostných štruktúr z obdobia studenej vojny Zbigniew Brzezinski v knihe Veľká šachovnica (New York, 1997) konštatuje, že kultúrna prevaha Spojených štátov býva často podceňovaným aspektom ich globálnej nadvlády.
   Doslova hovorí: "Nech už si o estetickej hodnote americkej masovej kultúry myslíme čokoľvek, vyžaruje z nej magnetická príťažlivosť, najmä pre mládež na celom svete. Jej čaro zrejme vychádza z hedonistickej stránky životného štýlu, ktorý sa do nej premieta, ale jej obľuba je nepopierateľná. Takmer tri štvrtiny filmov a televíznych programov na svetovom trhu sú amerického pôvodu. Práve tak vo svete čoraz väčšmi vládne americká populárna hudba spolu s módnymi trendmi, stravovacími zvyklosťami a dokonca aj štýlom odievania. Angličtina je jazykom internetu a prevažná časť počítačového 'šumu' na celom svete tiež pochádza z Ameriky, takže ovplyvňuje celú oblasť globálnej komunikácie."
   Popredný stratég USA teda sám pochybuje o estetickej hodnote americkej kultúry, ale nepochybuje o jej propagandistickej účinnosti a účelnosti z hľadiska upevňovania geopolitického vplyvu. Problematické je dozaista presvedčenie, že vysoký podiel americkej kultúrnej produkcie na svetovom trhu je výlučne výsledkom spontánneho záujmu a všeobecnej popularity, pretože v tejto sfére pôsobia tvrdé ekonomické podmienky diktované globálnymi distribučnými reťazcami americkej proveniencie. Sprievodným javom prieniku americkej kultúry sú intenzívne propagačné aktivity, na ktoré producenti vynakladajú približne rovnako vysoké finančné prostriedky ako na realizáciu jednotlivých umeleckých diel.
   Autochtónna európska kultúra sa ocitla v existenčnom ohrození zo strany silného, agresívneho a bezohľadného konkurenta. V slovenských podmienkach je nebezpečenstvo zániku autentickej kultúry znásobené množstvom lokálnych komplikujúcich faktorov, ktoré spočívajú v nepriaznivom a nežičlivom personálnom, legislatívnom a ekonomickom zázemí riadenia rozhodujúcich kultúrnych inštitúcií v SR, vrátane rezortného ministerstva. Pre Slovensko je síce dôležitým povzbudením, že jeho kultúrnu suverenitu uznal Vatikán už v roku 1977 vytvorením samostatnej cirkevnej provincie, ale určujúce mocenské štruktúry, ktoré stoja v pozadí atlantickej civilizácie, našu zvrchovanosť očividne neuznali dodnes a naša súčasná vládna garnitúra je ostentatívne len ich ochotným nástrojom - bez ohľadu na svoje prípadné niekdajšie moskovské kariérne konotácie.
   Pred európskou kultúrou stojí ťažká, takmer nezvládnuteľná a zdanlivo beznádejná úloha - odvrátiť bezprostredné nebezpečenstvo zániku. Na jej uskutočnenie potrebuje uveriť sama sebe a svojej životaschopnosti, ktorá tkvie práve v jej rozmanitosti, mnohorozmernosti, etnickej pestrosti, ako aj v univerzálnych humanistických i kresťanských tradíciách, nesporných hodnotových kritériách a vysokých estetických ambíciách. Čierny tieň Bieleho domu sa predlžuje. Tak nám Európska únia pomáhaj!


Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)