Z ÚSVITU SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE

   Najnovšia knižná publikácia z autorskej dielne Rudolfa Schustera V TIENI BRAZÍLSKYCH PRALESOV (Press Print Eduard Szattler, Košice, 2002)
   obsahom textovej a obrazovej časti predstavuje významný príspevok k zdokumentovaniu počiatkov slovenskej kinematografie. Kniha vytvorená podľa rozprávania autorovho otca Alojza Schustera zachytáva priebeh a výsledky jeho prvej expedície, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1927-1928. Autentický dobrodružný príbeh skupiny odvážnych cestovateľov autor najmä v úvodnej poznámke včleňuje aj do historických, ekonomických, sociálnych, technických, kultúrnych, etnických i politických súvislostí.
   Najrozsiahlejší priestor publikácia venuje knižnej prezentácii jednotlivých záberov prvého slovenského dokumentárneho filmu, ktorý vznikol počas expedície po pustatine Mato Grosso a Amazonky, medzi zlatokopmi v džungli a v prostredí pôvodných indiánskych kmeňov, z ktorých niektoré už boli vtedy katechizované, iné ešte žili bez európskych civilizačných a kultúrnych vplyvov. Výprava bola organizovaná, vedená a nafilmovaná Jánom Benedikom.
   Pertraktované knižné dielo Rudolfa Schustera približuje neznáme či málo známe reálie z obdobia prvých krokov vedúcich k neskoršiemu formovaniu a profilovaniu slovenskej filmovej tvorby, ktorá sa stala v plnej miere profesionálnou až po vzniku akciovej spoločnosti Nástup v roku 1940 a najmä v procese nasledujúceho povojnového vývoja. Je smutným paradoxom, že úsvit našej kinematografie objavujeme a spoznávame v čase, keď po prevratných spoločenských zmenách na rozhraní 80. a 90. rokov dnes už minulého storočia prakticky zanikla systematická produkcia filmov na Slovensku.
   V týchto súvislostiach môžeme objektívne posúdiť dimenzie reálneho humanizmu, ako aj faktických možností slobodného umeleckého prejavu a sebavyjadrenia v konkrétnych modeloch usporiadania spoločenských vzťahov. V knihe zaznamenané sociálne skutočnosti zo začiatku 20. storočia - najmä v brazílskom prostredí - môžeme tiež racionálne porovnať s aktuálnou situáciou v krajine, ktorá sa nachádza v tradičnej záujmovej sfére vplyvu USA. Aj to nám naznačuje ďalšie možnosti a riziká nášho vlastného vývinu po začlenení sa do rovnakej geopolitickej a ekonomickej pozície.


Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)