POÉZIA AKO NÁSTROJ KULTÚRNEJ DIPLOMACIE

   Vo vydavateľstve Nesmrteľné myšlienky v bulharskej metropole Sofia práve vyšla kniha slovenského spisovateľa Pavla Janíka DIVADLO ŽIVOT. Dobrú správu pre slovenskú poéziu spolu s vydanou knižnou publikáciou do Bratislavy v týchto dňoch priniesli riaditeľ vydavateľského domu Asen Milčev a lektor slovenskej literatúry v Bulharsku Emil Kudlička. Využili sme nevšednú príležitosť, ako aj prítomnosť kompetentných hostí zo zahraničia, a zainteresovaným osobnostiam sme položili niekoľko otázok.

   Na úvod rozhovoru dajme slovo autorovi. Čo by sa mali naši čitatelia v tejto súvislosti dozvedieť priamo od prameňa?
   Kniha je výberom z mojich predchádzajúcich básnických zbierok - Nezaručené správy (1981), Zrkadlo na konci leta (1984) Do videnia v množnom čísle (1985), Hurá, horí! (1991) a Niekto ako boh (1998). Po účasti na antológii Pravda s nádherne dlhými nohami (2000) deviatich slovenských básnikov (Ján Buzássy, Ľubomír Feldek, Igor Hochel, Pavol Janík, Ján Koška, Jozef Mihalkovič, Viera Prokešová, Štefan Strážay, Ján Zambor) je to samostatná autorská knižná prezentácia mojej básnickej tvorby v rozpätí dvoch desaťročí. Obe knihy zostavili a preložili významní bulharskí básnici a špecialisti na slovenskú i českú literatúru - antológiu Dimitar Stefanov, knihu Divadlo Život Vaťo Rakovski.

   Osobnosť prekladateľa Vaťa Rakovského by slovenskej kultúrnej verejnosti mohol zasvätene priblížiť renomovaný odborník Emil Kudlička.
   O doterajších prekladateľských skúsenostiach popredného bulharského básnika Vaťa Rakovského, ktorý bol pred časom aj kultúrnym atašé v Prahe, svedčia také edičné projekty, akými sú Ladislav Novomeský Sklamali ťa sny (spolu s Dimitarom Stefanovom, 1969), Janko Kráľ Povinnosť smelých (básne, 1981), Miroslav Válek Dotyky (výber, 1984), z českej literatúry prekladové publikácie z tvorby Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala a Jiřího Wolkra.
   Básnická tvorba Pavla Janíka, ktorej kvality sa postupne objavujú i v medzinárodných rozmeroch, vstupuje teda aj po prekladateľskej stránke do naozaj reprezentatívneho kontextu.

   Asena Milčeva, ktorý v minulosti pôsobil v Bulharskom kultúrnom stredisku v Bratislave, sme požiadali, aby načrtol profil sofijského vydavateľstva Nesmrteľné myšlienky, ktoré vedie.
   Ako naznačuje názov, zameriavame sa na vrcholné hodnoty a najprogresívnejšie kreatívne úsilia v najširšom celosvetovom meradle. Tradícia nášho vydavateľstva siaha do predvojnového obdobia a o mnohom hovoria mená takých autorov, akýsi sú Stefan Zweig, Lev Tolstoj, Romain Rolland či Friedrich Nietzsche. Programovo sa orientujeme na nekomerčnú literatúru.
   Vzhľadom na môj osobný vzťah k Slovensku a úsilie rozvíjať slovensko-bulharské vzťahy pripravujeme aj knižný projekt venovaný významnému bulharskému lekárovi Božinovi Laskovovi, žijúcemu na Slovensku, ktorý ako vynikajúci športovec reprezentoval Slovensko aj na medzinárodnej futbalovej scéne.

Autor: Andrej Maťasík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)