UMENIE ŽIŤ

   Básnik, prozaik, humorista a satirik Igor Gallo v najnovšej knihe DOLU Z PIEDESTÁLU! (vydavateľstvo Odkaz, Bratislava 2003) s podtitulom Odtajnená bohéma prináša autentické úsmevné príbehy, ktoré dokresľujú portréty viacerých významných postáv a zaujímavých postavičiek slovenskej kultúry.
   Spoločným menovateľom zručného a ľahkého rozprávania vypointovaných literárnych miniatúr, situovaných do charakteristických profesionálnych, verejných i súkromných prostredí, je záľuba v neviazanej zábave, duchaplných žartoch a v povzbudzujúcich nápojoch.
   Pred očami čitateľov sa premietajú krátke, výstižné, plastické a pôsobivé humoresky zo života výtvarných umelcov, medzi ktorými nájdeme aj legendárnych tvorcov - Jána Mudrocha, Petra Matejku, Jozefa Šturdíka a Štefana Bednára, ako aj zo života celého spektra pozoruhodných spisovateľských osobností, medzi ktorými žiaria literárne hviezdy - Emo Bohúň, Andrej Plávka, Alexander Matuška, Štefan Králik, Štefan Žáry, Viktor Egri, Vladimír Mináč, Ivan Bukovčan, Ján Kostra, Blahoslav Hečko, Ladislav Mňačko, Daniel Okáli, Ľudo Ondrejov a Jozef Bob. Pestrú kolekciu bratislavskej bohémy dopĺňajú aj ďalší protagonisti - niekdajší dlhoročný vedúci Klubu slovenských spisovateľov Imrich Zapletal, redaktori časopisu Kultúrny život z chýrneho obdobia šesťdesiatych rokoch 20. storočia - Pavol Berta, Miloš Ruppeldt, Pavol Ličko a ďalší. V satirických profiloch spomínaných predstaviteľov kultúrneho diania sa v epizódnych úlohách mihajú aj mnohé iné známe mená - Gustáv Husák, Viera Müllerová, Klára Jarunková, Juraj Špitzer, Miro Procházka, Peter Štrelinger, Ján Zambor a historik Samuel Falťan.
   Galériu perktaktovaných osobností s profesionálnu istotou zmyslovo konkretizujú perokresby Tomáša Krčméryho.
   Kniha Igora Galla je nielen príjemným spestrením a osviežením literárneho a umeleckého života, ale aj jedinečným dokumentom moderných dejín slovenského písomníctva a ďalších tvorivých sfér. Zachytáva neučebnicovú stránku kreatívneho a spoločenského pohybu, zvečňuje vzácne a pominuteľné okamihy, petrifikuje mnohé neznáme príhody, málo známe udalosti i niektoré známe historky, ktoré už tradične kolujú v umeleckých kruhoch a kolorujú malebné zákutia literárnej pamäti.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)