KRUMPÁČ

   Miloval jsem. Láskou bez břehů a bez hranic. Nebylo bdělé hodiny kdy bych na ni nemyslel, a ve spánku se mi o ní zdálo. Stinná stránka toho křišťálového vztahu byla jednosměrnost. Ode mne k ní. Nikdy se o mém citu nedověděla. Začal v prvním ročníku školy obecné.
   Jednosměrnost citového proudění jsem nejspíš zavinil sám. Náklonnost jsem projevoval způsobem, který ve mně dlouho zastydl. Například namočením štětečků jejich cůpků do otevřeného kalamáře zapuštěného v lavici. Když přišla její maminka do školy zjistit původce inkoustových skvrn, byl pan řídící hned doma. Od své lásky jsem byl vzdálen do oslovské lavice, a tam jsem už zůstal.
   Setkali jsme se pak v měšťance, a moje láska znovu vzplála. Nabrala druhý, pubertální dech. V nestřežené chvíli jsem jí nasypal do filcových holinek přiměřené množství sazí. Ucítila černý výdech z plstěné válenky a zděšeně zvedla sukýnku civícím spolužákům na odiv. Dodnes lituju, že ta krásná chvíle okamžitě zhasla.
   Tržní know how mravů nepřipouští tak sofistikované průtahy. První nadějné vlaštovky útěšného vlivu kultu násilí už jsou tady. Kromě úspěšného masakru pedagoga jsou tady dobře míněné facky žáků i rodičů. K ochraně přibývá profesí, které se v nedávné minulosti považovaly za úctyhodné a bezpečné. Dorůstající junáci vědí, že tajm end many jedno jsou. Neztrácejí čas zdlouhavými úklady lásky. Kolektivně skopou spolužačku do úhledného klubíčka. Překopnou děvčátku pár žeber, vykopnou něco posledních mléčných zoubků, a zapadnou v nejbližší herně.
   Díky prozíravé jarmareční kultuře mají dodávku vhodných návodů až do domu. V jediném týdnu televizního programu jim dodají trhovci tituly jako Kroky vraha, Ozvěny mrtvých, V ohrožení života. Ke třetímu je fotografická ilustrace jako položivá. Dáma bez pořadového čísla je zachycena skoro nezdvořile, s dokořán otevřenými ústy. Mnohovýznamný přítel ji kamarádsky dusí v igelitovém pytli. Podle předsmrtné mimiky dušené paní se dovtípíme, že to není přítel v překonaném pojetí příznivé náklonnosti, nýbrž v revolučním sémantickém významu milenec, snoubenec, spolubydlící či jiný jedinec z blízkého okolí, který bystře pochopil podstatu neomezené svobody konání. To dá rozum. Jinak by přítelkyni nedusil v igelitovém pytli. Nabízí se otázka, kdy bude takové jednání společensky normální.
   Na vizuálním trhu se též hojně nabízí kupované násilí. Je honorováno, na rozdíl od násilí domácího, které je převážně zadarmo. Kdysi se tak rozlišovaly prodávané jitrnice od poživatelných.
   Popiska k titulu V ohrožení života slibuje erotickou vraždu. K programu v 01.35 hodiny je svědomité upozornění, že není vhodný pro děti, trpící nespavostí z denních pořadů.
   Cocteau, Kazan, Šukšin, Buňuel, Bondarčuk, Bergman a jejich kompilátoři nemají v našich kinech a televizních kanálech konec konců co pohledávat. Kdykoliv akční hrdina slyší slovo kultura, sahá po škrtící šňůře. Velmi oblíbené jsou krvavé akce. Doporučují se bez prodlení, dokud oběti nezastydne v žilách krev. Je dobře přistavit pod televizor lavor jako při zabíjačce.
   V řadě domácností se vedle lavoru zachoval i krumpáč. Ruční nářadí ke kopání půdy. Čím dál víc se hodí ke kultivaci televizních pořadů.

Autor: František Stavinoha


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)