KULTÚRA RIADENIA, RIADENIE KULTÚRY

   Významná osobnosť slovenského inštitucionalizovaného kultúrneho života a autor štrnástich pozoruhodných kníh Ladislav Ondriš v najnovšom literárnom diele PESTRÝ ŽIVOT (Sprint, Bratislava 2003) formou príťažlivých memoárov približuje jedinečné okamihy z vlastného rodinného zázemia, ale najmä z viacerých sfér svojho profesionálneho pôsobenia, počas ktorého s evidentnými manažérskymi úspechmi a objektívne neprehliadnuteľnými výsledkami postupne riadil niektoré kľúčové ustanovizne v oblasti cestovného ruchu a predovšetkým umeleckej tvorby.
   Nedá mi, aby som sa hneď úvodom mimo akéhokoľvek poradia nesústredil na výrečný fakt z obdobia nástupu Ladislava Ondriša do funkcie riaditeľa Slovenskej literárnej agentúry, vtedy i dnes známej pod označením LITA: "Nepáčilo sa mi, že doterajší systém riadenia organizácie bol zviazaný množstvom predpisov a nariadení. Poskytoval málo slobody pri uplatňovaní iniciatívy pracovného kolektívu, čo sťažovalo zlepšenie chodu organizácie. O všetkom rozhodovali akési čudné komisie, ktoré sa schádzali ťažkopádne a rozhodovali ešte ťažkopádnejšie. Tak som ich jedného dňa zrušil rovnako ako celý rad príkazov a nariadení, ktoré som považoval za byrokratické a zbytočné. Všetky kompetencie som previedol na vedúcich jednotlivých oddelení a námestníkov. Pomáhalo to. Sebavedomie týchto ľudí rástlo a s tým aj ich pracovné výsledky." Je zrejmé, že ak by sa podobné radikálne a nanajvýš racionálne riešenie odvážil uskutočniť niektorý súčasný či ktorýkoľvek budúci minister kultúry, v okamihu by sa tým odstránila značná časť alarmujúcich existenčných problémov slovenskej profesionálnej umeleckej tvorby.
   Dielo v textovej časti i v bloku fotografií plasticky zachytáva, dokumentuje a sprítomňuje autentický príbeh neobyčajného človeka, obdareného vzácnymi ľudskými vlastnosťami, výnimočnými manažérskymi schopnosťami, nevšednou organizačnou i literárnou invenciou a mimoriadne žičlivým vzťahom k ľuďom. Celý rad svedectiev z prvej ruky a zasvätených pohľadov do zákulisia literatúry, filmu, politiky i umeleckej diplomacie predstavuje nielen pútavé čítanie, ale aj dôležitý príspevok k objektívnemu záznamu najnovších dejín Slovenska ako civilizačne a kultúrne dynamicky sa rozvíjajúcej krajiny.
   Autor po riadiacich skúsenostiach, ktoré v rozpätí dvoch desaťročí získal v ustanovizniach cestovného ruchu - Turista, Čedok, Tatratour a Slovenský zväz spotrebných družstiev, pôsobil sedemnásť rokov v rezorte kultúry - bol riaditeľom Strediska zahraničných stykov Ministerstva kultúry SR, generálnym riaditeľom Slovenského filmu a riaditeľom Slovenskej literárnej agentúry. Od roku 1991 vedie vlastnú vydavateľskú, filmovú a reklamnú agentúru.
   V bohatej mozaike zobrazených udalostí zahrávajú úlohu mnohé známe tvorivé osobnosti domácej i medzinárodnej scény, vrcholoví manažéri, politickí dejatelia, ale autor ich zobrazuje v originálnych, atraktívnych a kurióznych súvislostiach, ktoré verejnosť doteraz nemala možnosť poznať. Ladislav Ondriš dáva priestor aj zaujímavým a hodnotným ľuďom zo svojho súkromného a profesionálneho života, ktorým médiá a oficiálna historiografia spravidla nevenujú pozornosť.
   Ak by som mal zhrnúť podstatu autorského posolstva elektrizujúcej knihy Ladislava Ondriša Pestrý život, povedal by som, že dielo vyjadruje trvalé etické, psychologické, sociologické a umelecké hodnoty, ktoré nepodliehajú striedajúcim sa politickým módam a pominuteľným protichodným mediálnym schémam. Ladislav Ondriš jako spisovateľ, aj ako vrcholový manažér a úspešný diplomat slovenskej kultúry vždy stál na strane človeka a kultúry, na strane lásky k človeku a lásky ku kultúre. Pre svoje celoživotné ideálny neúnavne hľadal, nachádzal a programovo vytváral priestor v každej konkrétnej situácii a vo všetkým podmieňujúcich historických okolnostiach.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)