EVROPSKÁ UNIE - CESTA DO OTROCTVÍ

   V titulku uvedená kniha Ing. Pavla Poláčka, CSc. o Evropské unii má mimořádný vědecký i politický přínos pro pravdivé poznání skutečného charakteru EU. Lze pouze litovat, že uvedenou práci se nepodařilo vydat pro širší českou veřejnost ještě před červnovým referendem o vstupu České republiky.
   Autor velmi přesvědčivým způsobem - na základě mnoha faktů a událostí - podává názorný obraz o naprosté nevhodnosti zatahování ČR do Evropské unie současnou Špidlovou vládou s využitím prolhané vládní propagandy, placené z peněz celého českého národa.
   Pavel Poláček ilustruje svoje kritické argumenty na příkladech Finska, Řecka, Švédska a dalších členských států. Uváděná fakta jsou přímo otřesná a ukazují, do jakého »ráje« mají čeští občané vstoupit. Je trapné, ale zároveň poučné zjištění, že vláda, ohánějící se svým sociáldemokratismem, nevyužila zkušenosti z norského referenda a norského »desatera« ohledně vstupu do EU. Práce je doplněna přílohami včetně navrhované ústavy EU a zajímavostmi o státu Venezuela.
   Český vlastenecký autor jako znalec zemědělství a zahraničního obchodu pranýřuje pokrytectví Evropské komise a některých britských politiků v souvislosti s epidemickými nemocemi BSE a CJD. Zasvěceně dokazuje proces destrukční likvidace českého zemědělství od roku 1989, jehož cílem je snížení konkurenceschopnosti našeho zemědělství v rámci EU a naprosté podřízení české ekonomiky v této oblasti životně důležité pro národní existenci bezohlednému monopolistickému tlaku ze strany zemědělského komplexu dosavadních členských zemí EU.
   Ekonomické vykořisťování České republiky Evropskou unií je doplňováno natovskou militarizací Evropské unie. Pro Českou republiku pak životním ohrožením existence českého státu a českého národa je vedoucí postavení Německa v EU spolu s protičeským agresivním revanšismem a mezinárodně mocenským revizionismem pohrobků sudeťácké páté kolony, odsunuté v souladu s rozhodnutím Postupimské konference vítězných mocností antifašistické koalice demokratických národů v létě 1945 do poraženého Německa.
   Poláčkova práce je významným vědeckým příspěvkem k pravdivému poznání pochybného charakteru Evropské unie, jejímž členem se Česká republika má stát od 1. května 2004. Je vážným varováním pro zdrcující většinu obyvatelstva České republiky - mladé rodiny s dětmi, nezaměstnané, důchodce, vykořisťované pracující, absolventy středních a vysokých škol ohrožené nezaměstnaností, bezdomovce a invalidní občany.
   Vstup České republiky do Evropské unie bude v desetimiliónové republice vyhovovat pouze horním deseti tisícům včetně politiků, kteří budou korumpováni různými funkcemi v rámci byrokratického systému Evropské unie.

   Knihu si můžete koupit nebo objednat ve Futuře za 249 Kč

Autor: Josef Poláček


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)