VĚROHODNĚ O VYSTĚHOVALECTVÍ

   Literatury o Češích v USA v posledních létech přibylo, došlo i na pořádání výstav o české komunitě za »Velkou louží«, často z rozmanitých pohnutek a ne vždy s odpovídajícími badatelskými výsledky. Nyní vyšla kniha Evy Eckertové s poetickým názvem KAMENY NA PRÉRII (podtitul Čeští vystěhovalci v Texasu), v Knižnici Dějin a současnosti vydalo Nakladatelství Lidové noviny, 2004, s. 284.
   O autorce se dovídáme mj., že je profesorkou slavistických disciplín na Connectitut College a má za sebou poměrně rozsáhlou publikační činnost, zaměřenou především na otázky vztahové. Titulu se dá dobře porozumět, když si uvědomíme, čím autorka vlastně začala - poznáním hřbitovů našich emigrantů. Měla ještě to vzácné štěstí, že mohla pátrat po jejich stopách před vystěhováním do USA v jejich rodném kraji, což je oblast severovýchodních Čech a zejména přilehlých oblastí Moravy. Posbírala četné písemné doklady jako fotografie, osobní rodinné dokumenty, zaměřila se na tiskové zprávy a rozhovory. Kladla si řadu otázek, mj. jak mohli krajané, kteří přišli do Texasu před půldruhým stoletím, v horku a v monotónní krajině vydržet.
   Tyto Čechoameričany vyháněla z jejich domoviny bída a byli posilováni vírou v lepší život tam za mořem. Některým se podařilo společensky se udržet a dokonce vyšvihnout, mnozí však splynuli s ostatními emigranty z jiných zemí. Proto se autorka musela zabývat okrajově i Němci, Poláky a jinými národnostmi, které se přetavovaly v onom pověstném americkém »kotli«, aniž by mezi nimi hned od počátku vládl soulad a porozumění. Nezakrývá ani projevy sociálního a národnostního napětí. Vždyť právě vystěhovalci z českých zemí v Texasu byli převážně emigranti z rolnických rodin, nesoucích si s sebou zkušenosti z domova. V USA ale byly poměry již jiné, mnozí těžko přivykali, jiní zase utrpěli zklamání z amerického »snu«. V jejich rozhodování hrála velkou roli poměrně nízká cena pozemků.
   Texaská komunita Čechů se vykazovala houževnatou soudržností, nerozptylovala se po rozlehlém státě, vystěhovalci se pohybovali nanejvýš v trojúhelníku mezi Dallasem, Houstonem a San Antoniem, byli tu soustředěni po čtyři generace, především kolem kostelů a spolků. Někteří si udrželi až téměř do současnosti povědomí náboženské, farmářské a kulturní. Autorka zjistila o některých příslušnících této komunity víc a v citacích zpráv o nich dává vyniknout i svérázným životním osudům.
   V knize je přetištěno mnoho dobových fotografií i snímků ze současnosti. Ty skýtají poznání i o přítomném stavu některých památkových souborů - bez idealizace, a to právě lze na knize nejvíce ocenit. Existuje i rozsáhlá literatura, uchovávaná v našich i amerických sbírkách, kterou, jak se zdá, autorka svědomitě využila.

Autor: Josef Bílek


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)