AKO VZNIKÁ BÁSNIK

   Prebásnením juvenílií Giacoma Leopardiho (1798-1837) VRÚCNE PROSBIČKY DETSKEJ DUŠIČKY (Ars Stigmy, Bratislava 2003) sa zavŕšilo dlhoročné úsilie popredného slovenského lyrika Gustáva Hupku sprístupniť našej čitateľskej verejnosti literárnu tvorbu významného predstaviteľa talianskeho romantizmu.
   Na začiatku tohto úsilia stál výber z diela rozorvaného európskeho veľducha, ktorý vyšiel v roku 1970 pod názvom Bolesť svetla. Prekladateľ zaň získal prestížnu Cenu Jána Hollého. S odstupom rokov nasledoval celkový súbor autorovej poézie s doplneným názvom Bolesť svetla a svetlo bolesti (2001).
   Pripomeňme, že Gustáv Hupka z básnickej tvorby talianskej proveniencie preložil aj výber veršov nositeľa Nobelovej ceny Giosuea Carducciho Čas slnka a búrok (1985) a výber z diela Michelangela Buonarrotiho Útrapy v hľadaní (1990).
   Latinské modlitby rozličného tvaru a rozdielneho štýlu sa zachovali v rodinnom archíve Leopardiovcov. Pochádzajú z chlapčenského obdobia Giacomových štúdií, ktorého spolu s jeho bratom Carlom ako šľachtické deti vychovával katolícky kňaz. Texty, ktoré vznikli ako súčasť výučby náboženstva a latinčiny, však prevyšujú úroveň zvyčajných žiackych prác a myšlienkovými i tvarovými atribútmi predznamenávajú kvality budúceho básnika.
   Slovenská verzia vychádza z voľných talianskych prekladov, na základe ktorých Gustáv Hupka vytvoril pozoruhodné a podmanivé básnické ekvivalenty. Už v detských literárnych pokusoch Giacoma Leopardiho zaznievajú charakteristické tóny jeho špecifickej emocionality, poznačenej nedefinovateľným smútkom, z ktorej neskôr vytryskli určujúce črty jeho ponurej reflexie života - skľučujúca dezilúzia, programový pesimizmus a permanentný svetobôľ.

Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)