ANKETA OBRYSU-KMENE

   JANA VACKOVÁ

   Myslíte si, že ve veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředcích zaznívají hlasy levicově orientovaných intelektuálů a umělců a jaké máte osobní zkušenosti?
   Nezaznívají, protože jinak by propukla demokracie a nesmyslnému bavičství by byla učiněna přítrž. To není na programu. O tom přesvědčila i předvolební kampaň. A přesvědčuje o tom i kampaň povolební - ukázkou bylo např. vysílání o shromáždění občanů u nově postaveného pomníku Jana Švermy na Olšanech, zejména na Nově - Nova ale není veřejnoprávní.
   Největší roli hrají osobní kontakty a schopnost mediálně se zviditelňovat. Pravidla a podmínky jsou neznámé. Zřejmě neexistují. Není stanoveno, co je v kulturní oblasti službou ve veřejném zájmu, zejména v zájmu výchovy skutečného občanství dorůstající generace. Veřejnoprávní média Česká televize a Český rozhlas jsou proklamativně veřejnoprávní právě tak jako dodržování Ústavy České republiky a ústavní Listiny základních práv a svobod, garantující - bohužel jen v uvozovkách - »právo přístupu ke kulturnímu bohatství«, to znamená i zveřejňování limitů pro využívání finančních prostředků z veřejných zdrojů. Levicový hlas začíná být přijatelný pouze jako hlas kontroly. To je perspektiva a naděje na východisko z tunelu.
   Mezi »vyvolenými« levicovými intelektuály a umělci je snad jedině PhDr. Zdeněk Mahler. Ale ani ten to nemá snadné. Všimněme si, že nejčastěji bývá jen na ČT 2. Četné dopisy posluchačů do redakce Hosta do domu k rukám Stanislavy Dufkové dokládají přání veřejnosti slyšet pozitivní hodnocení Jana Žižky k 580. výročí jeho úmrtí v podání Zdenka Mahlera atd.
   Snažím se obtěžovat naši poťouchlou veřejnoprávnost - televizní a rozhlasovou - alespoň korespondencí... často na podnět známých. S výsledkem téměř nikdy nejsem spokojena!Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)