ČESKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE SÚVISLOSTI

   K evidentným paradoxom integračných procesov v európskom i globálnom kontexte patrí niekoľko flagrantných skutočností - predovšetkým ekonomická, kultúrna a politická dezintegrácia slovanských krajín.
   V atmosfére otvorenej spoločnosti a uprostred informačného boomu vieme čoraz menej sami o sebe a jeden o druhom - o najnovších tvorivých pohyboch v našich vlastných a najbližších susedných literatúrach, spojených historickými tradíciami, spoločnými sociálnymi skúsenosťami, kultúrnou a jazykovou príbuznosťou i podobnosťou mentalít. V centre pozornosti nadnárodných i lokálnych médií už pätnásť rokov stojí kreatívna produkcia západnej a najmä zaoceánskej proveniencie, ktorá získava monopolné postavenie a vytláča na okraj autochtónne umelecké prejavy.
   Poslaním Spolku slovenských spisovateľov je optimalizovať podmienky vzniku a šírenia originálnych hodnôt slovenskej literatúry, ako aj obnovovať narušené prirodzené medziliterárne vzťahy - v tomto smerovaní patrí kľúčové miesto opätovnému nadväzovaniu živých česko-slovenských literárnych súvislostí.
   Spolok slovenských spisovateľov úzko spolupracuje s Unií českých spisovatelů, čo symbolizuje aj čestné členstvo niektorých vrcholných predstaviteľov v oboch organizáciách. Sústreďujeme sa na uskutočňovanie konkrétnych spoločných literárnych aktivít a vydavateľských projektov. Do rámca vzájomných kontaktov vhodne zapadá i prezentácia súčasnej slovenskej poézie a prózy na virtuálnych stránkach internetového časopisu Dlaň. Verím, že jej percepcia bude pre českých čitateľov obohacujúcim umeleckým zážitkom.

   Autor je předseda Spolku slovenských spisovateľovAutor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)