LITERÁRNE A SOCIÁLNE DIAGNÓZY A TERAPIE

   Príjemne ma prekvapil záujem brilantne píšuceho a excelentne mysliaceho autora Aloisa Tybrycha, aby som sa jedným z doslovov prihovoril čitateľom jeho pozoruhodnej knihy ZE ŽIVOTA (nakl. OREGO Říčany). Autorovo želanie pokladám za česť, veľkú výzvu, ale aj neľahkú úlohu. Situáciu mi zdanlivo uľahčuje, ale zároveň i komplikuje fakt, že tri vynikajúce literárne osobnosti v troch zasvätených doslovoch približujú súvislosti i okolnosti tvorcovho života a diela - sám autor a ďalší naslovovzatí odborníci - Karel Sýs a Jiří Stano. Len ťažko môžem o Aloisovi Tybrychovi a jeho knihe Ze života povedať niečo kompetentné bez toho, aby som priamo či nepriamo neopakoval niektorú z podnetných myšlienok a postrehov, ktoré už rezonujú v predchádzajúcich doslovoch.
   Preto by som mal predovšetkým vysloviť svoj úprimný súhlas a skutočný obdiv - a to tak vo vzťahu k hlboko ľudským, spoločensky znepokojujúcim a pôsobivo formulovaným postojom autora, ako aj vo vzťahu k skvelej reflexii jeho kreatívnych výkonov, ktoré v knihe prezentujú kolegovia Karel Sýs a Jiří Stano.
   Ak by som len mal skromne doplniť galériu píšucich lekárov a liečiacich spisovateľov, ktorú načrtol Karel Sýs, asi by som mal spomenúť aspoň niekoľko ďalších reprezentatívnych mien slovenskej literatúry 20. storočia - básnik a prekladateľ Ján Stacho, básnik, prozaik, esejista a prekladateľ Pavol Strauss, dramatik Štefan Králik, dramatik a prozaik Ivan Stodola, scenárista, prozaik a dramatik Peter Ševčovič. Ako vidno - Alois Tybrych svojou kombináciou lekárskeho povolania a literárneho poslania naozaj vhodne zapadá do spoločenstva výrazných autorských osobností.
   Čitatelia knihy Aloisa Tybrycha Ze života sa majú na čo tešiť - v prvom rade na literárne sugestívnu a sociologicky presnú diagnózu spoločenských chorôb a neduhov a v neposlednom rade na povzbudzujúcu víziu budúcej terapie, ktorá sa zakladá na logických princípoch zdravého rozumu, na prirodzených pilieroch ľudského súcitu, na ochote pomáhať tým, čo to potrebujú, a na odvekých ideáloch sociálnej spravodlivosti.


   Tuto knihu si můžete koupit nebo objednat ve Futuře za 150 KčAutor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)