MODERNÁ TRADÍCIA

   Vraví sa, že zdanie klame, čo plne potvrdzuje aj poézia Igora Galla, v ktorej si niektorí vnímatelia na prvý pohľad všímajú predovšetkým stopy folklórnych ornamentov, etnografických postrehov a ľudových inštrumentácií. Ale podstatou básnickej tvorby Igora Galla je filozoficky a esteticky produktívne napätie, ktoré autor cieľavedome vyvoláva na rozhraní modernizmu a tradicionalizmu. Aj v najnovšej zbierke básní AKO NA DLANI (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2006) autor úspešne rozohráva ostrú hru na nabrúsených hranách intelektuálneho univerzalizmu a emocionálnej jedinečnosti. So zvolenou autorskou stratégiou súzvučia komplementárne ilustrácie Milana Laluhu.
   Igor Gallo je symetrický strom, ktorého viditeľná časť smeruje do kozmických výšok a ktorého neviditeľná časť rovnako hlboko korení v bezprostrednom životnom a skúsenostnom zázemí. To, čo niekomu môže pri povrchnom pozorovaní pripomínať ľudovú nôtu, je v skutočnosti ľudská prirodzenosť graciózne aranžovaná autorom mimoriadne erudovaným a rozhľadeným v kompozičných možnostiach založených na pôsobivej imaginatívnosti, podmanivej zvukomalebnosti a sugestívnej zmyslovej konkrétnosti.
   Výsledkom kreatívnych úsilí Igora Galla je básnicky presvedčivé vyjadrenie ozajstného humanizmu, úprimnej citovosti a nepredstieranej spolupatričnosti známych i neznámych ľudí, blízkych i vzdialených zvierat, povedomých i exotických vecí, dohľadných i nedozerných miest. Originalita Igora Galla svedčí o tom, že v prekvapujúcej jednoduchosti a neočakávanej samozrejmosti tkvie živý prameň múdrosti a pôvabu.
   Ak by slovenská literatúra disponovala obdobnou inštitúciou, akou je Slovenské národné divadlo, Igor Gallo by bol jej popredným sólistom. Jeho najnovšia kniha hovorí o hraničných veciach človeka, je to poetická eschatológia, ale autor nás spontánne ubezpečuje, že nádej nezomiera ani ako posledná, pretože žije v nepominuteľných duchovných rozmeroch nášho bytia, ktorých organickou súčasťou je vynález poézie.


Autor: Pavol Janík


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)