JUBILEUM PAVLA JANÍKA

   Pripomíname si životné jubileum virtuóza slovenskej literatúry Pavla Janíka, básnika, dramatika, prozaika, prekladateľa, publicistu a reklamného tvorcu, ktorý sa narodil 15. 10. 1956. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom pred štvrťstoročím upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla. Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Indii, Južnej Kórei, Kanade, Macedónsku, Maďarsku, Ruskej federácii, Spojených štátoch amerických a na Ukrajine.

   Místo blahopřání
   
Když jsem šel loni v prosinci po Bratislavě, kynul mi z fasády jednoho domu na náměstí Ľudovíta Štúra Milan Rastislav Štefánik. Kdyby spoluzakladatel samostatného československého státu neměl generálskou čepici, řekl bych, že mi mává Pavol Janík. A možná to bylo naopak - na Slovensku si svých spisovatelů váží nepoměrně víc než v Protektorátu a... Dokonce i atributy by souhlasily: Pavol Janík - neúprosný glosátor společenského dění vidí skvěle i bez hvězdářského teleskopu i bez polního triedru a nechodí daleko pro pojmenování ostré jako šavle. Janík - satirik i básník - jde vždy až na obnažený krček, bolest nebolest, nenechává, jako mnozí takysatirici a takybásníci - vlka nažraného a kozu nedotčenou.
   Vážím si Pavla Janíka nejen jako básníka a spisovatele, humoristy a politologa, ale i jako předsedy Spolku slovenských spisovateľov. Po rozpadu (odluce, rozvodu, rozkladu - každý si dosaď vlastní výraz) společné republiky Pavol Janík s českými básníky a literáty spolupracovat nepřestal. Avšak stejně jako terminus technicus kopulace nevystihne slast a krásu milování, ani termín spolupráce zdaleka neobsáhne vše, co Pavol Janík se svými kolegy koná, aby rozvedení manželé na sebe nejen neječeli, ale aby se navzájem ctili, ba aby se dokonce zase milovali, možná vášnivěji nežli v dobách, kdy jejich spolužití obestřela moly prožraná deka všednosti.
   KAREL SÝS


Autor: Ľudovít Fuchs


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)