PROČ SE K NÁM K. H. B. OBRÁTIL ZÁDY

   V letošním roce 2006 jsme si připomněli dvě významná výročí Karla Havlíčka Borovského, 185. výročí narození (31. října 1821 v Borové na Havlíčkobrodsku) a 150. výročí smrti (29. července 1856 v Praze).
   Největší jeho znalec a současně i kritik, autor monografické studie, profesor T. G. Masaryk o něm v roce 1906 v Borové - na první Havlíčkovské slavnosti - pronesl slova: "Havlíček je dodnes naším politickým buditelem. Učí nás, že politika nezáleží v planém křičení ani v chvilkovém rozčilování, nýbrž je pro neustálé směřování, neustálé snažení, účelné a rozumné."
   Dlouho se k nám K.H.B. obracel zády; zůstal a zůstává dodneška ve svém celku nepochopen, protože i česká (československá) společnost byla a je k němu otočena zády.
   Největší jubilejní akcí letošního Havlíčkova roku 2006 byla určitě soutěž Epigram 2006, vypsaná Klubem novinářů Brixen a zosobněná novinářem Janem Klimentem z Havlíčkova Brodu, a její veřejné zhodnocení v Lipnici nad Sázavou. Zúčastnili se ho představitelé Unie českých spisovatelů, předseda Syndikátu novinářů ČR Ing. Miroslav Jelínek, hejtman Kraje Vysočina Dr. Miloš Vystrčil a další činitelé. Mezi nimi byl i místopředseda Senátu JUDr. Petr Pithart a literární vědec a pedagog doc. Pavel Vašák, DrSc.
   Při pohledu do auditoria lipnického setkání mě napadalo mnohé, především otázka, proč se ostří většiny soudobých epigramů (až na vzácné výjimky) z per našich literátů tolik podobalo televizní obrazovce a odráželo hlavně bolesti českého zdivočelého politického tyjátru? Ani řádka o krutosti soudobých válek s jejich panamerikanismem (až na jednoho autora). Jinde jsou již odvážnější, i v samotných Spojených státech.
   Snad důvod tohoto stavu satirik Karel Havlíček pregnantně vyjádřil před více než sto šedesáti lety na desetiletí dopředu:
   "Chceš-li v strachu, v nepokoji žít,
   musíš k tomu vtip a rozum mít.
   Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba,
   bývej hloupým, kde je toho třeba...
   pročež kladem na tvou hrobku
   věnec slávy z kozích bobků.
"
   Oba hlavní řečníci tuto skutečnost nepřešli bez povšimnutí. Petr Pithart sebekriticky přiznal: "V epigramech nás Karel Havlíček, který ovšem zprvu také propadl slovanskému a ruskému třeštění (nic proti velké ruské kultuře), vede k tomu nejlepšímu, co pro nás mohl a dosud znamená Západ: k francouzskému jiskřivému intelektu a anglosaské praktické životnosti; k elegantnímu galskému espritu a zároveň k britsky tradiční nedůvěře v pouhý rozum. Chtělo by to jeden hořce ironický epigram, který by s nemilosrdným sarkasmem vystihl, že jsme přes všechno okázalé uctívání do jeho školy myšlení a básnění a praktického činění chodili málo, nepořádně, nebo že jsme v ní nebyli moc pozorní. A že z pohodlnosti už sto padesát let ulpíváme na jeho dojímavém brixenském mučednictví.?
   Pavel Vašák byl podle mého o poznání havlíčkovsky upřímnější a otevřenější; v projevu na lipnickém setkání i v předmluvě k pěkně vypravenému sborníku Epigram 2006 mj. poznamenal:
   "Stokrát plivni do moře a stejně se nevzpění. Napsal Karel Havlíček, zřejmě nepřekonatelný český satirik, ironik a vlastenec. Jeho epigramy jsou přímo vzorové pro literární teorii; nejprve je expozice, po níž následuje pointa. A po té pointě může čtenář přemýšlet, autor mu dává prostor. Epigramem je už Havlíčkovo dílo.
   Vadil všem režimům, paradoxně nejméně tomu, který ho poslal do Brixenu. Rakousku vadil svobodomyslností a prohlédnutím záludných kroků církve, což se opakovalo za meziválečné republiky, aby po únoru 1948 zase překáželo jeho dávné poznání carské mocichtivosti, v níž se režim poznával. Dosud je v Moskvě, v ulici Děgtarnyj pěreulok (Dehtová ulička) zachován dům, kde v letech 1843-1844 jako vychovatel u profesora Ševyrova bydlel, včetně dobové konírny (konjušna). Snad proto nemáme dosud úplné kritické vydání jeho spisů. Z dnešního pohledu byl jistě c.k. disident, ale tvořivý, hledající české ukotvení v austroslavismu. Z dnešního pohledu, byť velmi shodně, by Karel Havlíček možná psal proti euroslavismu či natoslavismu.
   Napsat román je poměrně snadné, pokud máte čas, námět a dostatek papíru. Epigram je neskutečně těžký, neboť v několika slovech se musí vyjádřit veškerá tíže, radost i ironie lidského bytí, jen taková slova mohou překlenout propast času.?
   V každém případě - utopen v moři mlčení - se stal lipnický počin Epigram 2006 velkou událostí. Stalo se tak při absenci českého prodaného tisku, televize a rozhlasu. Je to velká škoda, ale je to nadmíru pochopitelné - vždyť vůči nim stojí pomník Josefa Strachovského v Kutné Hoře, v Borové, v Chicagu a na pražském Žižkově obrácen zády!

   Ze soutěže Epigram 2006
   

   JANA GEORGIEVOVÁ, Maleč
   Církev
   
Protože církev věřící pro peníze nahání
   porušila sama boží přikázání.

   Bulvární noviny
   
Kupte bulvární noviny,
   super cena za kvalitní ...kraviny!

   HELENA KONEČNÁ, Ivanovice na Hané
   V dětech je naše budoucnost
   
Občané, dělejte děti,
   pomůžou vynášet smetí!

   Lidé, dělejte mimina,
   rychleji uběhne znuděná hodina.

   Množte se, dělejte pokroky,
   ať máme zadarmo poskoky!

   STANISLAV HAUSVATER, Havlíčkův Brod
   Politický
   
Na písku si chlapci hráli,
   jako Kocáb na cimbály.
   Za pár let jak štiky v řece
   mrskali se v politice.
   
   MIROSLAV VALENTA, Věžnice
   +++
   
Kradeš-li a dopadnou tě,
   rychle zahoď důkaz.
   Když to nejde, obstarej si
   poslanecký průkaz.

   PROKOP BUBEN, Praha
   Ze zprávy Eurostatu
   
V České republice
   prokázáno jest,
   že tam mají více
   tunelů než cest!

   ZDENĚK BALOUN, Havlíčkův Brod
   Ruce
   
Ruce jsou prý na dělání...
   Já to beru - s výhradou.
   Leckdo s nima neví ani,
   co dělat, když nekradou...
   
   ZDENKA LÍBALOVÁ, Mělník
   Rada politikům
   
Lákají vás korýtka?
   Kopejte se do lýtka!
   Jen silnější zvítězí,
   byť měl rozum hovězí!

   JIŘÍ PARTYK, Havlíčkův Brod
   Agrese
   
To není agrese,
   to je mise lásky rovnou z USA,
   a nad tímto faktem lid pirátský
   od srdce zaplesá.

   KAREL RYCHTAŘÍK, Praha
   Hasič
   
Buď požár hasit pomáháš,
   nebo se šíří dál a dál.
   A jedno je zdali přikládáš,
   nebo jen tak stojíš opodál.

   FRANTIŠEK UHER, Havlíčkův Brod
   Výchova
   
Při výchově našich dětí
   vzorem má být Komenský,
   prostředky však účel světí,
   prosadí se Frištenský!

   PATRICIE HOLEČKOVÁ, Zámrsk
   O svobodě slova
   
Nejde o to, kdo je ryzí,
   co je pravda, co lež nová.
   Nám stačí když v televizi
   uslyšíme sprostá slova.

   JIŘÍ FALTUS, Lanškroun
   Prognóza
   
Pokud mě oči neklamou,
   brzy se zřejmě všichni
   budeme živit jen reklamou.

   ALOIS REICH, Brno
   Pokrok nejen o krok
   
Pídím se po rýmu
   na město Mělník.
   Je ještě v slovníku
   slovíčko dělník?

   Čestný předseda
   
Hle, kráčí čestný předseda,
   chystá se kalit vodu.
   Kolik lotrasů nečestných
   je v jeho doprovodu?

   BOŘIVOJ SEDLÁK, Žďár nad Sázavou
   Dialog
   
Čtenář:
   
Milí páni novináři,
   prý se v této době
   tělo víckrát obrátilo
   v Havlíčkově hrobě.
   Novinář:
   
Novinář se ctí,
   dneska se
   nectí.

   PETR MUSÍLEK, Chotěboř
   Rada spisovateli
   
Chceš být autor úspěšný?
   Piš, co doba žádá.
   Od úst mocných odzírej,
   to je dobrá rada.

   Pokud máš však touhu růst,
   zapomeň tu radu.
   Uč se od těch bez vlivu
   a drž se spíš vzadu.
   
   LUBOŠ HUML, Týniště nad Orlicí
   Dilema
   
Trápím se, tonu v pochybách,
   od někoho bych slyšel rád:
   Když jsem závislý na drogách,
   mohu být Nezávislý demokrat?

   IVO ODEHNAL, Ostopovice
   Projekt
   
Velká hejna důchodců
   nejlíp zahnat do kotců.
   Ubudou pak důvody
   zvyšovat jim důchody.
   
   EDUARD SVĚTLÍK, Praha
   Vánoční
   
Jak dlouho ještě slavit budem
   vítězství konzumu nad rozumem?

   Silvestrovský
   
Lepší ženy, víno, zpěv
   nežli muži, pivo, řev.

   MILOŠ ZABLOUDIL, Žďár nad Sázavou
   Epigram ekologický
   
Dýcháme výfukové plyny,
   prořídl ozón nad námi,
   pesticidy se hrnou z hlíny
   a zpoza dveří reklamy.

   VLASTA MAJOROVÁ, Domažlice
   Je to tu zas!
   
Středověk
   - dávno je za námi.
   Lidé i dnes
   - nadávají na pány.

   ZDEŇKA ORTOVÁ, Velvary
   Epitaf
   
Veni vidi vici
   musíme tam všici

   JAN JELÍNEK, Plzeň-Doubravka
   Dialektika
   
Moudřejší ustoupí,
   hloupější postoupí.

   Eufemismus
   
Do oči si plivli,
   přisypali písku.
   Vyjasněním stanovisek
   nazvali to v tisku.Autor: Zdeněk Hrabica


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)