ZA JAROSLAVEM SEKEROU

   27. 8. 1929 - 24. 3. 2007

   Kdybych měl do záhlaví nekrologu napsat pět epitet, která by shrnula, jak jsem ho poznával jako kolega na olomoucké filozofické fakultě (1951-1956) a pak po letech, kdy tento "jednooborový" rusista učil porůznu na školách středních i vysokých, jako jeho kolega na brněnském pracovišti Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV (1972-1977), a hlavně jako jeho čtenář a (zejména v posledních patnácti letech) jeden z těch, které vyznamenával svým přátelstvím, kdybych měl zkrátka říci, jak si ho budu vybavovat až do konce svých dní, řekl bych: znalý, poctivý, tvrdohlavý, zranitelný, laskavý.
   Znalý: znalý tvrdého života jako syn otce, jehož za krize vyhodili z práce a protloukal se všelijak; jako kluk zoufale toužící po vzdělání, jenže musel do učení na čalouníka; jako učedník, jemuž se nedlouho před vyučením dostalo možnosti se v roční škole pro nadané dělníky připravit k maturitě a pak studovat dál a tuto příležitost věru nepromarnil; jako muž po celý život tvrdě studující vyvolený obor, ale i lidi, přísný především na sebe; jeho zralá beletristická prvotina (čtyři roky před padesátinami, když už byl autorem dvou knih studií) jmenovala se Maturity; skládal je stále; věděl už tehdy, že nejtěžší má ještě před sebou?
   Poctivý: jaký byl, takové si ve svém oboru našel, Čechova, Gorkého, Šukšina, z české literatury Olbrachta, Vančuru, Pujmanovou; studoval ne do šíře, ale do hloubky, své autory i své Lojzíky a další lidské povahy a osudy, o nichž psal jako povídkář zvolna se ubírající k románové syntéze; jako literární historik a kritik i jako beletrista neuměl ošidit žádnou fázi tvůrčí práce; nikdy proto nepublikoval překotně; nevadil leckomu, protože na něho nebyli s to vykutat žádnou špatnost v životě i díle?
   Tvrdohlavý: až do listopadového převratu měl mít díky svému "původu", přesvědčení, zvolenému oboru atd. vlastně všecky předpoklady ke kariéře a sbírání postů a poct; jenže nebyl typ, který antišambruje u správných dveří a navíc si dovoloval po svém myslet, např. klást důraz na antropologickou konstantu, i budil podezření, že jde o cosi proti třídnímu hodnocení; a tak se mu nedostalo šance vést revui pro mladou literaturu a svou tvrdohlavostí nakazit adepty autorské slávy; a nepřipravilo ho tvrdohlavé trvání na vlastní životní i badatelské zkušenosti po převratu o místo na fakultě?
   Zranitelný: vždy náchylný se zkoumat, nemají-li pravdu ti druzí, a promýšleje každý svůj soud trpěl, když nenalézal dost pochopení někdy ani u těch, od nichž je očekával; a úplně ho zdrtilo, když po převratu zažil na vlastní kůži pravidlo "za dobrotu spravedlivý trest"; rozčarování z života "mezi lepšími lidmi" vypověděl v trpkém románě (jediném, který dokončil a vydal) s mnoha autobiografickými rysy Outsideři (2001); nevystihují věty o hlavní postavě románu na jejich zadní desce samého autora? Píše se tam: "Jeho ideály, svědomí a mravní hodnoty jsou mu tváří v tvář životní realitě spíše na obtíž. V kritických časech a zvratech, jimiž jiní obratně proplouvají, se stává bezbranným outsiderem."
   Konečně laskavý: "ať už píše, o čem píše, sebe básník píše," ty verše mladého Milana Kundery, jehož ctitelem (na rozdíl ode mne) Jaroslav Sekera nikdy nebyl, vystihují ho beze zbytku: poslední a možná nejlepší Sekerovou knihou je Černý mnich (2002) o A. P. Čechovovi; sám byl takový černý mnich, laskavý ne honosně navenek, ale smyslem svého díla; laskavě mi promíjel, co měl za mé omylné literární lásky a nezralost, laskavě přistupoval k mladým autorům, kteří ho rádi vyhledávali a pro něž (a přemýšlivé čtenáře) napsal jedinečný Dar slova (1980), svůj hold literatuře, bez níž by byl "náš život mnohem chudší, rozum umdlelejší a srdce okoralejší;" nedá se říci, že byl navzdory ne zrovna slavným zkušenostem s mnoha lidmi tvrdohlavě laskavý?
   Když roku 1986 hájil svou práci, na jejímž základě se stal doktorem věd o umění, vyzdvihl v tvůrčí práci tvořivé lidské východisko, duchovní energii založenou mravně, totiž přáním podstoupit riziko účasti na výstavbě lidského světa. To riziko účasti sám podstupoval vždy znovu a i tím působí trvale - a dnes zvlášť - jako příklad i výzva.

Autor: Milan Blahynka


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)