POHĽAD DO ZÁKULISIA DEJÍN

   Publikovanie informácií z neviditeľného frontu vždy bude znepokojovať vzhľadom na nevyhnutnú ochranu prameňov, techník a identity osôb v tejto dôležitej oblasti. Napriek tomu o prípade špióna celosvetového významu, ktorý sa narodil v Bratislave, Karlovi Františkovi Köcherovi bolo publikovaných veľa informácií z prvej ruky, ktoré by mali byť v náležitej syntéze sprístupnené slovenským čitateľom, o čo sa úspešne pokúša práve kniha skúsenej publicistky Gabriely Holčíkovej a renomovaného spisovateľa Pavla Janíka ŠPIÓN Z BRATISLAVY (vydavateľstvo CCW, Bratislava 2006).
   Čitateľská verejnosť má možnosť spoznať neuveriteľný príbeh, ktorý napísal sám život. Zoznámiť sa s nevšedným osudom a výstredným životným štýlom výnimočného človeka, ktorý sa významnou mierou podieľal na kľúčových zmenách svetových dejín v 2. polovici 20. storočia. Všetky reálie vychádzajú z publikovaných prameňov, ktoré sú uvedené v záverečnej časti knihy. Niektoré podrobnosti a konkrétne dialógy sú však výsledkom vlastných autorských riešení.
   Bratislavský rodák Karl František Köcher pôsobil v Ústrednej výzvednej agentúre USA (CIA) ako agent Československej spravodajskej služby (ŠtB) a sovietskeho Výboru štátnej bezpečnosti (KGB). Po jeho odhalení v USA ho vymenili za sovietskeho disidenta a agenta CIA Anatolija Ščaranského. Ako konštatujú rešpektované pramene, rozhodne mali pri výmene špiónov posledné slovo najvyšší predstavitelia vtedajších superveľmocí - prezident USA Ronald Reagan a generálny tajomník ÚV KSSZ Michail Gorbačov.
   Podľa oficiálnej interpretácie americká kontrarozviedka zistila pri štandardnom sledovaní pracovníkov ŠtB legalizovaných v diplomatických funkciách na československom veľvyslanectve, že agenti z Prahy mali v hlavnom meste USA letmý kontakt s pracovníkom CIA Karlom Františkom Köcherom. Táto verzia FBI však slúžila iba na odpútanie pozornosti od ozajstného zdroja, ktorý USA prezradil spravodajskú misiu Karla Františka Köchera. Skutočným pôvodcom informácie bol zástupca náčelníka amerického odboru československej rozviedky Jan Fila s krycím menom Šturma, ktorý bol agentom CIA a jedného dňa záhadne zmizol z Československa. Neskôr sa v USA pokúšal získať pre spoluprácu so CIA dôstojníkov ŠtB pôsobiacich pod diplomatickým krytím.
   Po návrate do vlasti Karl František Köcher pôsobil v centrále československej kontrarozviedky v oblasti zameranej na činnosť amerických spravodajských služieb. Následne pracoval v Prognostickom ústave Československej akadémie vied, kde sa stal osobným priateľom viacerých ponovembrových politikov posttotalitnej demokratickej éry, vrátane súčasného prezidenta Českej republiky Václava Klausa. Spolu s nimi v novembri 1989 zakladal legendárne pražské Občianske fórum, ktoré spolu s bratislavskou Verejnosťou proti násiliu prevzalo dovtedajší mocenský monopol Komunistickej strany Československa. Jeho manželka Hana Köcherová bola ešte začiatkom ďalšieho desaťročia pracovníčkou britskej ambasády v Prahe, kde manželia Köcherovci dodnes žijú obostretí závojom záhad a tajomstiev. Karl František Köcher neraz zdôraznil svoj významný podiel na zákulisnom odovzdaní moci v rámci procesu, ktorý do československých dejín vošiel pod názvom revolúcia - v Čechách zamatová a na Slovensku nežná. Aj tento aspekt potvrdzuje krédo Karla Františka Köchera, že špionáž prispieva k zmierňovaniu napätia, eliminácii konfliktov a k možnostiam diplomatického riešenia kľúčových problémov veľmocenského súperenia.
   Köcher v Prahe ako pracovník centrály Československej spravodajskej služby poskytol sériu exkluzívnych rozhovorov prominentnému americkému novinárovi Ronaldovi Kesslerovi. Osobné výpovede až intímne spovede jedného z najvýznamnejších špiónov v dejinách spolu s ďalšími publikovanými informáciami, pochádzajúcimi z rešpektovaných historiografických kníh, renomovaných periodík a internetových stránok, vykresľujú plastický portrét človeka, ktorý sa podstatnou mierou podieľal na rozsiahlych historických zmenách nielen v rámci niekdajšieho Československa, ale doslova v globálnych reláciách. Kniha umožňuje pohľad do zákulisia dejín, kde sa generoval vývoj s presahom do udalostí, ktoré prežívame i dnes a ktoré v konečných dôsledkoch významne ovplyvnia i podobu budúcich desaťročí.
   Špionáž nezanecháva nijaké odtlačky prstov a patrí medzi najťažšie dokázateľné činnosti. Neviditeľný špionážny biznis má však hlboký dosah na celkový spôsob života spoločnosti. V lepšom prípade prispieva k ochrane slobody, mieru, ľudskosti, vzdelanosti a kultúry, v horších prípadoch má negatívny dopad na všeobecne rešpektované civilizačné hodnoty. Pokúsme sa hľadieť na zákruty životnej cesty špióna z Bratislavy Karla Františka Köchera práve z hľadiska takto sformulovaných kritérií.

Autor: Alexander Backstage


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)