TRNITÁ CESTA K PRAVDĚ

   V rodině jsme měli ruské, francouzské, italské legionáře; měli jsme v rodině i rudoarmějce a bojovníky v rakouských mundúrech. Měli jsme i padlé, jejichž jména a fotografie zdobí na návsích pomníčky.
   Od těch dob si jako dědicové předáváme cenné dobové fotografie, deníky a vojenské zpěvníky.
   Máme obrazy, které legionářské pluky věnovaly těm, kdo se vrátili do vlasti.
   Na jedné sádrové plastice, černě nabarvené, postavené doma na skříni, stojí svalovec. Objímá globus, do něhož je vyrytý bílý nápis: "Naša je - naše zostane - ČSR".
   Na stěně máme zavěšený obraz se státním znakem, ve vyřezávaném lipovém rámu: "Památce a slávě hrdinů československých vojsk zahraničních, osvoboditelů vlasti - tvůrců a ochranitelů Republiky československé". Pod portrétem legionáře je uvedeno, že "... vojín vstoupil do československé armády v Omsku v roce 1917 a účastnil se bojů na sibiřské magistrále, na uralské frontě a u Vladivostoku. Byl vyznamenán revoluční a spojeneckou medailí. Navrátil se do vlasti 27. transportem v roce 1920 lodí Sherman a zůstal ve službách vlasti jako příslušník 2. jízdního pluku sibiřského."
   Stejně ochraňujeme i jiné památky, zejména legionářskou a rudoarmejskou literaturu; vyšlo jí požehnaně ve dvacátých letech minulého století, požehnaně...
   Jsem rád, že se na tu dobu nezapomíná!
   Právě nyní se mi dostala do rukou kniha Karla Svobody S VICHŘICÍ DO DVOU SVĚTADÍLŮ (Dokumentární historie ruského legionáře). Vydalo ji nakladatelství Profesional Publishing a světe, div se: vyšla dokonce za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky (což mu slouží ke cti) a s podporou Vojenského historického ústavu, který poskytl záznamy hlášení generála Janina.
   Díky Ing. Richardu Haškovi a filmovému režiséru Antonínu Kachlíkovi se rukopis knihy podařilo objevit u Svobodova vnuka v Horní Cerekvi a upravit ji do současné podoby.
   Přímý účastník sibiřské anabáze si nemohl dovolit lhát, jako si to může dovolit leckterý současný renomovaný historik. A tak se dozvídáme teprve teď mnohé, o čem ve stejné době popravdě referovali pouze spisovatelé Jaroslav Hašek a Václav Kaplický, když byli po návratu z Ruska odsouzeni k nemilosti.
   Autor knihy Karel Svoboda v závěrečné kapitole uvádí: "Po návratu legionářů z ciziny očekávali mnozí, že dáme republiku v lecčems do pořádku. Zklamali se v nás, zklamali jsme se i my v nich... Mnozí lidé, sedící již pěkně a spokojeně v 'teplých' místech, potřásali nad námi nedůvěřivě hlavami a pravděpodobně v nás viděli nebezpečné rebelanty a mnohdy i velezrádce (jak se nám stalo na Sibiři), když jsme nechtěli tancovat podle jejich komanda. Mnozí se dokonce báli (a dosud bojí), když zjistili, že máme vlastní rozum a nechceme mluvit a jednat tak, jak by si oni přáli."
   Kniha vychází jako součást příprav k mezinárodním oslavám 125. výročí narození Jaroslava Haška v roce 2008.


Autor: Zdeněk Hrabica


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)