Zpráva z jednání rady starších z Východní rezervace českých kmenů

   Zpráva z jednání rady starších z Východní rezervace českých kmenů (The Eastern Reservation of Czechs Tribes)

   U poradního ohně kmene Boemů ve Východní rezervaci rada starších vyslechla posly Velkého Bílého Otce z Washingtonu. Ti se obraceli jeho jménem na kmen Boemů a další kmeny v rezervaci, aby v ní poskytli rozsáhlé území ke stavbě svatyně k poctě boha Mamonitu, zvaného též Zářící slunce.
   Svatyně má mít podobu velké bílé koule, která bude vyzařovat božský ideál pravidelnosti a řádu. Svatyně bude postavena bílými muži a také jimi střežena, obřady plné tajemství však nebudou přístupny ani kmenovým šamanům.
   Náčelník Boemů Tuponawah přijal s povděkem dary Velkého Bílého Otce: mužům soudky ohnivé vody a ženám soupravy kosmetiky a hygienických potřeb. Dojatým hlasem pronesl řeč, v níž děkoval za projevenou poctu a za bohaté dary a zdviženým prostředníkem děkoval bohu Mamonitu na nebesích.
   I ostatní náčelníci kmene vyslovili svůj souhlas - Kalusawa, Wonderah, Shwarcena, jen náčelník kmene Zelenorožců Bursanalanga váhal; zato náčelník Komančů se odmítl podřídit kmenové disciplíně a volal, že náboženské rituály bílých mužů přinášejí rudým bojovníkům jenom neštěstí, ohrožují jejich zdraví a ničí loviště.
   Avšak Tuponawah honem pokynul, aby se nalila ohnivá voda náčelníkům, protože věděl, že v kmeni Boemů přípitek ohnivou vodou již znamená nezvratnou dohodu. Velkému Bílému Otci ve Washingtonu radostně zabushilo srdce, když se dozvěděl o výsledku jednání.

Autor: ZDENĚK HRADECKÝ


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)