Jak je daleko ke svobodě slova?

   Zcela jednoznačně bychom měli všichni bez rozdílu negativně ocenit, nehledě na politické i náboženské přesvědčení, všechno, co se podařilo od 17. listopadu 1989. Stalo se následně po prodeji českého tisku do zahraničních rukou. Přerušili jsme kontinuitu tradice českého tisku od dob Krameriových. A ač nás mnozí před téměř dvěmi desítkami let ujišťovali, že je to jediná cesta, jak technologický přežít, praxe potvrdila něco zhola jiného. Zbavili jsme se sice direktivní kurately nad tiskem, rozhlasem i televizí v podobě nejrůznějších zákonů a úřadů, kterým se říkalo pokaždé jinak, ale ocitli jsme se po čase ve zcela obdobných situacích, avšak mnohem horších. V redakcích prý již údajně nejsou žádné seznamy nežádoucích autorů a spolupracovníků, či témat, které by bránily rozvoji svobodného ducha. Čili nic by nemělo překážet, aby slovo pravdy hřmělo ze všech stran otevřeně a naplno. Chyba lávky - mění se sice vlády, ale režim pod ochranou Velkého bratra posiluje své postavení a doba zvolila daleko modernější a rafinovanější prostředky. Ale v procesu těchto změn napravo nalevo se podstata nemění. Ti, kdo vyhlásili polistopadové heslo, že média patří těm, kdo v nich pracují a pak je prodali za kopečky, si uvědomili, že tento koloběh "demokratického střídání moci" nic nezmění. A to ani na orientaci propagandy a na kormidelnickém postavení vysoce nadřazených tunelářů.
   A tak, když je v opozici ODS, média burcují proti ČSSD (a samozřejmě proti KSČM), když je ale u moci ODS, média ji jednoznačně podporují. A to, co se jeví jako kritika vládnutí této "nejsilnější strany", je dokonalý podvod.
   Nemáme už sice vládu jedné strany, ale je tomu opravdu tak? Cožpak se ti, kdo jsou dnes u koryt a žlabů, nechovají stejně, ba často hůře ve vztahu ke svobodě slova, jako jejich předchůdci? Řekl bych, že minulí byli břídilové.
   Člověk by si myslel, že odzvonilo deklasujícím projevům vůči určité skupině obyvatel - a ejhle! Noví trubadúři jsou mnohem divočejší. Buďme konkrétní! Stačí pozorovat, k čemu jsou používáni novináři jako Jan Rejžek, Vladimír Just, Jiří Steigerwald, jednu dobu i Jiří Leschtina... Nelze je všechny vyjmenovat, mnozí byli v minulosti členy KSČ nebo horlivě psali scénáře Jak se máte, Vondrovi? a jejich radikalismus ještě neodezněl... Když je třeba udeřit, dostávají se ke slovu a činí tak bez ohledu na profesní vzdělání s razancí jenom jim vlastní. Neohlížejí se na nikoho. A na nic! Odezvu nepřijímají. Za mých mladých let se jim říkalo sekerníci, neznali slitování. Slitování neznají ani současní sekerníci a tzv. komunistobijci; bylo by mylné si myslet, že pocházejí jenom z novinářské branže. Jak víme, jsou ve všech intelektuálních vrstvách, sedí už po několik volebních období v parlamentu, senátu i v ministerských křeslech nebo v jejich trafikách. Zkuste se jich dotknout: osočí autora nadávkami, zlobou. Ani pes od něho v žádné redakci už nevezme kůrku chleba.
   Nejvíce mnou otřáslo nedávné zařazení komentáře Jana Rejžka do zpravodajské relace ČT, když se veřejnost seznamovala s úmrtím režiséra Jiřího Sequense. Vzpomněl jsem si v tu chvíli na prorocká slova Karla Čapka, když se proti němu zvedla vlna štítivých urážek, jako by vlastně jeho předválečné dílo bylo příčinou vzteku a násilí Adolfa Hitlera. Tenkrát Karel Čapek prohlásil, že nejdivočejším a nejodpornějším měšťákem a parchantem v převratných dobách je v Evropě pokaždé zdivočelý český měšťák. I teď se projevil a to v okamžiku, kdy ještě nevychladlo tělo velkého umělce a člověka. Parchant dal najevo, kdo je a Jiří Janeček mu poskytl veřejnoprávní televizi. Jakým právem, právem mediálního monarchy? Rejžek dal zase otevřeně najevo, kdo je! Opakovalo se to samé, co tahle sešlost projevila vzápětí po smrti herce Josefa Vinkláře.
   Jenom jsem si teď znovu uvědomil, jak dlouhá vzdálenost nás dělí od svobody slova; u moci je hrubost, násilí a sprostota. Ryba smrdí od hlavy!
   Hned v den úmrtí Jiřího Sequense, kdy jeho památka byla nestydatě poplivána, jsem se ale znovu dozvěděl nové poznatky z anatomie lidského těla, podrobnosti s vyobrazením arytmie srdce... Ostatní části lidského těla mi česká média popsala už v předcházejících desetiletích...
Autor: ZDENĚK HRABICA


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)