Za Františkom Štrausom

   Osudy básnikov sa stretávajú v čase ich prechodného pozemského pobytu i vo večnosti ich trvalého duchovného bytia. Chvíľu žijú spolu na zemi a dlho v kultúrnej pamäti svojho národa i celého ľudstva. Hoci bol medzi nami vekový rozdiel jednej generácie, mal som šťastie stať sa osobným priateľom vynikajúceho človeka, skvelého básnika a znamenitého literárneho odborníka Františka Štrausa. Jeho hviezda bude navždy žiariť na nebi slovenskej literatúry, ktorú svojimi tvorivými vkladmi a pokladmi podstatným spôsobom usúvzťažnil v súhvezdiach európskych aj globálnych lyrických úsilí.
   Prof. PhDr. František Štraus, CSc., sugestívny básnik, renomovaný vedec, uznávaný verzológ a obľúbený vysokoškolský pedagóg, po prvý raz uzrel svetlo tohto sveta 7. júla 1933 v Kružlovskej Hute a naposledy vydýchol 27. apríla 2008 v Bratislave. Nesmierne si vážim, že som mal jedinečnú životnú a profesionálnu možnosť s ním úzko spolupracovať ako s členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov a stretávať sa s ním na mnohých podujatiach najvýznamnejšieho, najstaršieho a najpočetnejšieho združenia literárnych tvorcov na Slovensku, ktoré reprezentuje vrcholné autorské osobnosti a kreatívne hodnoty nášho národného písomníctva.
   Pociťoval som vždy predovšetkým pokoru vo vzťahu k jeho múdrosti rešpektovaného znalca literatúry. So záujmom som na viacerých odborných seminároch vnímal jeho precízne analýzy, ktorými spoločenstvu slovenských literátov i okruhu širšej kultúrnej verejnosti programovo a príťažlivo sprístupňoval pôvaby poézie, odhaľoval kľúčové znaky a ťažiskové atribúty rozmanitých rytmických, zvukomalebných a sémantických básnických štruktúr. Jeho originálne pohľady, názory a postrehy založené na exaktných (i štatistických a matematických) výskumoch autentického materiálu sú podnetnými a dôležitými prínosmi do mozaiky objektívneho zrkadlenia dávnejších i najsúčasnejších literárnych výbojov, trendov a tendencií.
   Vďaka Františkovi Štrausovi vie slovenská literatúra viac sama o sebe a aj jednotliví autori vďaka jeho vedeckej optike zreteľnejšie dovidia do vnútorných záhad a tajomstiev vlastnej tvorby. Veľmi si cením nezmazateľné spojenia s Františkom Štrausom, ktorých stopy zanechal v definícii a charakteristike aforizmu v Príručnom slovníku literárnovedných termínov a najmä vo svojej štúdii skúmajúcej experimentálne metódy a slovné manipulácie v mojich básnických textoch.
   Profesor František Štraus vystúpil na desiatkach medzinárodných a celoštátnych vedeckých konferencií, uverejnil stovky odborných statí, kritík a recenzií, viacero vedeckých publikácií zásadného významu a prihovoril sa čitateľom i podmanivou obraznosťou svojich citlivých a pôsobivých veršov.
   Česť jeho pamiatke!


Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)