Ach ta demokracie!

   Skloňuje se dnes ve všech pádech kromě genitivu: neboť bez demokracie prý to nejde. A tak po vlastech českých nenajdeš nikoho, kdo by přiznal, že pojmu demokracie příliš nerozumí. A přitom mnoho význačných lidí se snažilo najít zde to proslulé jádro pudla. Příkladně - Masaryk: Demokracie je diskuse. Churchill: Nejlepší ze všech špatných. Čapek: Určitý životní styl. Russel: Základem demokracie je závist. Myšlenky hluboké, ale ne vyčerpávající.
   Zkusme tedy vzít ku pomoci historii. Víme, že jedna z prvních demokracií byla athénská polis. Ta byla brzy překonána vývojem. Přesto měla již první oběť - Sokrata . Havlova nepolitická politika zanikla ve šklebu Občanského fóra naštěstí bez obětí. Obě byly demokraciemi horizontálními - debat a náměstí. Ty nám tedy při hledání neposlouží. Další demokracie byly a jsou již vertikálním - občané ve volbách delegují část svých pravomocí voleným zástupcům. V praxi ovšem je to jinak - v předvolebním boji politické strany lákají voliče sliby, ale i jinak (prebendami, výhrůžkami) a hlasy voličů pak užívají k svému prospěchu. Po určitou dobu by měl pak trvat "třídní smír" = společnost je rozdělena na pravici a levici, které se spojují v koalice a opozice. To vše ovšem ryze demokraticky. Objeví-li se strany, které tento stav zpochybňují, je zle: tyto strany se označkují jakožto nedemokratické. Jsou-li pravicové, směřují k diktatuře fašistické a prosazují zájmy finanční oligarchie.
   Horší je, když současný stav zpochybní komunisté. Už v Komunistickém manifestu stojí, že všechny síly pravice, ale i části levice se spojují ve svatém boji proti přízraku komunismu. Pak začínají procesy jako byl proces kladenský. Pro příklad nemusíme chodit daleko: v třicátých letech rozvířila společnost diskuse, zda jsou komunisté demokraty. F. X. Šalda tehdy na obranu komunistů použil citát z Aristotelovy Politiky: Nejčistší demokracií je vláda chudých!
   Co dodat? Před vyřčením soudu nutno pochybovat, studovat. A pak teprve rozhodovat. A především mít ve svém myšlení Engelsovu vizi svobodné společnosti vysoce vzdělaných lidí.

Autor: JOSEF PEŠEK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)