Mnohostranný talent

   Keď som pred tromi desaťročiami študoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, napriek osvietenosti predčasne zosnulého pedagóga dejín svetovej kinematografie Petra Mihálika sa úsvit našej domácej filmovej histórie zahmlieval anonymnou formuláciou, podľa ktorej počiatky filmovej tvorby na Slovensku predstavujú snímky nemeckých podnikateľov. Dnes už vieme, že skupinu prvých filmových producentov, režisérov a kameramanov u nás sformovali predkovia bývalého prezidenta Slovenskej republiky, prominentného člena Spolku slovenských spisovateľov, renesančnej osobnosti rozvíjajúcej mnohostranný talent Ing. RUDOLFA SCHUSTERA, CSc., Dr. h. c.
   Niekdajší prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster pred niekoľkými rokmi opustil priame pôsobenie na politickej scéne, ale zostáva naším neoficiálnym veľvyslancom v oblasti kultúrnej diplomacie vzhľadom na udržiavanie a prehlbovanie osobných medzinárodných kontaktov na najvyššej štátnej úrovni a predovšetkým nás reprezentuje svojou intenzívne pokračujúcou umeleckou tvorbou neodmysliteľne spojenou s pestovaním rodinnej tradície - popri rešpektovaných literárnych aktivitách je neúnavným cestovateľom, skvelým fotografom a vynikajúcim filmovým dokumentaristom, pričom výnimočnosť jeho diel oceňujú špičkoví špecialisti aj širšie publikum.
   Spolok slovenských spisovateľov už začiatkom roka 2004 usporiadal vedecký seminár na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, na ktorom rozmanité aspekty a vývinové tendencie próz, drám i titulov zo sféry literatúry faktu pochádzajúcich z pera Rudolfa Schustera analyzoval celý rad renomovaných odborných autorít - PhDr. Ján Tužinský, PhD., prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., Mgr. art. Pavol Janík, PhD., Ladislav Ťažký, Dr. h. c., doc. PhDr. Peter Andruška, PhD., prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., PaedDr. Július Lomenčík, PhD., prof. PhDr. Brigita Šimonová, DrSc., a ďalší. Viaceré knihy Rudolfa Schustera preložili do mnohých jazykov nielen v Európe, ale aj na iných kontinentoch (napríklad do čínštiny).
   Rudolf Schuster si uvedomuje, aký význam má ochrana kultúrneho dedičstva, o čom svedčí aj fakt, že zbierky svojho súkromného Múzea kinematografie rodiny Schusterovcov odovzdal do správy Slovenského technického múzea. Za tento veľkorysý čin získal prestížnu cenu časopisu Pamiatky a múzeá.
   Nedávno v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave sprístupnili výstavu exkluzívnych fotografií Rudolfa Schustera, ktorá nesie názov V zajatí severu. Na jej otvorení sa zúčastnili viacerí predstavitelia verejného a umeleckého života, vrátane súčasného premiéra Roberta Fica a medzinárodne etablovaných fotografov Karola Kállaya i Tibora Huszára. Expozíciou si zároveň odborná i laická verejnosť pripomína významné životné jubileum exprezidenta. Pôsobivé autentické zábery zhotovené v extrémnych prírodných podmienkach pochádzajú z náročných ciest, ktoré autor absolvoval v odľahlých končinách kanadskej divočiny, v drsnej prírode Islandu a dokonca v oblasti severného pólu.
   Podmanivá prezentácia unikátnych a hodnotných snímok Rudolfa Schustera vznikla výberom z vyše 2000 fotografií, ktoré vytvoril v neľahkom teréne popri desiatkach hodín filmového materiálu. Autor sa v rámci svojich expedícií sústredil najmä sa islandské západné fjordy, Hudsonov záliv a mestečko Churchill, neoficiálne "hlavné mesto ľadových medveďov". Pečať výnimočnosti majú predovšetkým zábery z dosiahnutia severného pólu.
   Súčasťou vernisáže výstavy bolo uvedenie najnovšej knihy Rudolfa Schustera Farby Islandu, ktorá širšiemu okruhu záujemcov sprístupňuje kolekciu vzácnych okamihov zachytených vďaka neobyčajným pozorovacím schopnostiam a vycibrenému výtvarnému cíteniu autora.
   Expozícia V zajatí severu inštalovaná v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave približuje mnohostranný literárny i fotografický talent Rudolfa Schustera.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)