Marie Zábranská v klubu Barrande

   Tvorba malířky a medailérky Marie Zábranské je známá z odborných přednášek na mnoha jejích samostatných výstavách občas reflektovaných v médiích i z desítek společných výstav výtvarné skupiny FEMINA, jejíž je spoluzakladatelkou. K 10. výročí FEMINY byla tato skupina vyznamenána Masarykovou akademií umění a souběžně byl vydán reprezentativní katalog, to jest literárně výtvarné dílo (nakladatelství LEDA, 2005).
   Marie Zábranská vyniká aktivitou i ve veřejné práci, např. v akci Děti malují Prahu pod vedením profesionálních malířů, naposledy ve skupině organizátorů a hodnotitelů výtvarné soutěže dětí na téma NE RADAR! NE VÁLKY! Její »nejzemitější« výtvarná tvorba dokládá spřízněnost »ducha« geologie s geokulturou i geopolitikou. To není žádnou novinkou zejména v Přírodovědném klubu Barrande, kde od dubna do konce června 2009 vystavuje medaile, ukázky z cyklu portrétů (oleje) významných českých přírodovědců, ukázky kreseb na doprovodných pamětních listech k udíleným medailím organizací a také sádrový odlitek bronzové portrétní pamětní desky Alexandra Humboldta, německého přírodovědce, zeměpisce a cestovatele - deska dominuje na budově v lázeňské promenádě v Teplicích od roku 1996.
   »Nesmírně si vážím výstav v klubu Barrande« (Ježkova ulice č. 8 v Praze 3), řekla kromě jiného při zahájení 23. dubna 2009 Marie Zábranská - vzájemný vztah s členy klubu je očividně přátelský. Akademické projevy o výtvarném umění se tu spíše nekonají, zato ve vystoupení RNDr. Vladimíra Sattra jiskřila vzácná pozornost k minulé, soudobé i budoucí sounáležitosti jevů a vztahů geo- s významem Země, zemský s odkazy na umělecké produkty »naší Marušky«.
   Jestliže ukázky medailérství Marie Zábranské, například medaile a pamětní listy pro někdejší stavbaře pražského metra, to jest i sovětské odborníky, nesmírně zaujaly zcela nedávno návštěvu ze sdružení Ruská diaspora na výstavě tvorby této umělkyně v jedné pražské knihovně, pak Přírodovědný klub Barrande tu bez ceremonií o záslužnosti a nenápadně, »jen« sádrovým odlitkem, upozornil na úctu ke geo- zásluhám A. Humboldta u příležitosti 240. výročí jeho narození (14. 9. 1769) a 150. výročí úmrtí (6. 5. 1859)! Lze závidět průvodcům lázněmi v Teplicích, mohou-li díky krásné pamětní desce od Marie Zábranské propojit geoposelství Humboldtových průzkumných výprav do předkolumbovské Ameriky s jeho vzkazy z opačného konce Země v knize Mineralogicko-geologická cesta po Uralu, Altaji a Kaspickém moři. Turisté se možná zeptají, jak vlastně Alexander von Humboldt zvládl i pozdější úkoly diplomata? A to všechno bez elektroniky, bez mobilu a sítě sítí? Laické uvažování mi našeptává, že asi neměl potuchy o perspektivním drancování všeho geo-.
   Na výstavu Marie Zábranské zve Přírodovědný klub Barrande do konce června, nejlépe v době, kdy je klub otevřen pro své členy a přátele - každý čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin (Metro A - stanice Jiřího z Poděbrad, tramvaj č. 11). Návštěvníky překvapí kromě výstavních prostor i pozoruhodná výzdoba klubu (dávné fotografie geologů, mramorová dekorace, půlroční programová nabídka).

Autor: JANA VACKOVÁ


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)