Pocta Jozefovi Bobovi

   Spolok slovenských spisovateľov (SSS), Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Literárny klub Janka Jesenského a Divadlo Andreja Bagara usporiadali seminár ŽIVOT A DIELO JOZEFA BOBA, ktorý sa uskutočnil 27. 10. 2009 v Nitre. Vedeckým garantom projektu bol prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc., ktorý podujatie otvoril spolu s predsedom SSS PhDr. Jánom Tužinským, PhD. Po ich úvodných príhovoroch zazneli verše Jany Š. Kuzmovej inšpirované tvorivými podnetmi J. Boba.
   Autor, ktorý sa stal témou viacerých zasvätených štúdií a analýz, sa narodil 6. 10. 1935 v Tekovskej Novej Vsi. Profesionálne pôsobenie začínal v legendárnom týždenníku Zväzu slovenských spisovateľov Kultúrny život – v jeho literárnom oddelení, neskôr v historickom oddelení a v roku 1968 sa stal jeho šéfredaktorom. K invenčným vedeckým prácam J. Boba patrí napríklad dielo Moderný tradicionalista Dobroslav Chrobák (1964). Potom sa Jozef Bob zapísal do slovenského povedomia knihou Ľúbostné siluety (Tatran, edícia Korene Bratislava 1980). Po scenári Hečkovho televízneho Červeného vína, sa začal Jozef Bob predstavovať ako skutočne originálny televízny tvorca. Najmä tri seriálové projekty: POVSTALECKÁ HISTÓRIA (o príprave a priebehu Slovenského národného povstania; spoluautor Viliama Plevza); MUŽI S PLNOU MOCOU (O založení Česko-slovenskej republiky) a napokon ROKY PRELOMU (o povojnových rokoch 1945 - 1948). O Povstaleckej histórii, ako to napísala špičková kritička Nového slova Katarína Hrabovská, známa aj z pôsobenia v Kultúrnom živote, platí to, čomu Goethe vraví pravda archívov a pravda legiend. Scenárista Jozef Bob vydarene v televíznych sériách naznačil, ako výrazne sa Slováci zapísali do moderných dejín bývalého Československa, ale aj do protifašistického odboja v rámci SNP. Vrcholom Bobovej scenáristickej aj spisovateľskej tvorby je kniha ŠTÚROVCI (Atrakt 1992) a päťdielny televízny seriál ŠTÚROVCI (1991), ktorý režíroval Peter Mikulík a hlavnú postavu Ľudovíta Štúra stvárnil Dušan Jamrich. Tento seriál sa už v Slovenskej televízii opakovane vysielal, čo svedčí o jeho mimoriadnej popularite a umeleckej kvalite. Literárny vedec doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., (niekdajší minister kultúry Slovenskej republiky) Bobových Štúrovcov vysoko ocenil: „Vyšiel z jedinej produktívnej koncepcie: zachytiť nielen človeka v dejinách, ale aj dejiny v človeku, to jest z koncepcie, ktorá chce naše dejiny vedome poľudštiť, odanonymizovať a zároveň aj odmýtizovať, uprednostňujúc, ak to tak možno povedať, princíp rozprávačský... Bobova interpretácia štúrovského hnutia má tento ľudský rozmer, obsahuje aj istú kolektívnu dušu národa a pritom nestiera úlohu osobnosti v dejinách.“
   Jozef Bob od roku 1999 pôsobí na poste šéfredaktora časopisu Spolku slovenských spisovateľov LITERÁRNY TÝŽDENNÍK. kde zúročuje v prospech celej slovenskej kultúry svoje jedinečné bohaté skúsenosti.
   Zo seminára vyjde zborník, v ktorom budú príspevky A. Červeňáka, J. Tužinského, D. Machalu, J. Blahu, A. Maťovčíka, P. Libu, L. Zribca, P. Dinku, J. Hlavatej, J. Vladára, N. Muránskej, P. Hudíka, J. Lomenčíka, S. Vašša, L. Ťažkého, P. Janíka i spomínaná báseň J. Š. Kuzmovej. Odborné podujatie kvalitatívne posunulo mieru poznania, zmapovalo rozmanité stránky a sprítomnilo ťažiskové hodnoty umeleckej tvorby a osobnostného vývinu vynikajúceho spisovateľa, popredného literárneho vedca a jedného z najlepších žijúcich filmových a televíznych scenáristov, podpredsedu SSS a šéfredaktora Literárneho týždenníka PhDr. Jozefa Boba.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)