Kam s nimi

   Volby dopadly poněkud jinak, než si mnozí představovali. Pro nás občany se zatím nic neděje, i když předběžné zvěsti jsou alarmující, avšak mnohem hůře jsou na tom ti, kterým se „zhroutil celý svět“.
   To zhroucení zdaleka nevidím ve sféře ideové, filozofické, světonázorové, to zhroucení se váže především na materiální sféru, i když otázka moci, pocitu důležitosti a nenahraditelnosti není nezanedbatelná. V očích a představách těch, na které myslím, jsou to však naprosto spojené nádoby, peníze a moc. Jak tedy budou fungovat bez pravidelných přísunů docela slušných obnosů a na ně navázaných dalších světských požitků?
   K výměnám politických garnitur dochází všude ve světě; jedni přicházejí, jiní odcházejí, co je však pro naše poměry specifické, to je představa těch domácích o dalším životě, o návratu do normálního světa.
   Je pravda, že mnozí se fakticky nemají kam vracet, že vlastně žádnou profesi nemají a tak se jim zdá samozřejmé, že jejich kariéra může klidně pokračovat kdekoli, tedy i na akademické půdě. Stanou se vysokoškolskými učiteli. Dokonce jeden velmi významný politik, kterého potopili vlastní krajané, váhá, v jakém oboru bude působit. Tedy co vlastně na vysoké škole bude učit?
   To mi připomíná praxi dávno minulou, kdy vysloužilí vojáci se ucházeli o obecní funkce, jako například vysloužilec v Našich furiantech o funkci ponocného, nebo v Ladových půvabných Bubácích a hastrmanech zastával vysloužilec post učitele, ovšem jen na jednotřídce.
   Dnešní vysokoškolský učitel je už dnes zvyklý na všechno, tedy i na to, že mocní tohoto světa, tedy toho našeho malého dvorku, podceňují jeho práci. No, a najednou taková zpráva! Třeba se něco mění. Vždyť už před nějakým rokem tehdejší první dáma blahosklonně ohlašovala svou výuku na vysoké škole, nějak to však vyšumělo. Nebo v nedávné době takový zájem o studium na jedné nejmenované univerzitě!
   Že by se vracela prestiž vysokoškolského vzdělání a s ní i společenské postavení vysokoškolského učitele? Třeba už nebude muset hledat vedlejší úvazky, aby zaplatil nájemné. Třeba si bude moci zaplatit kvalitního korektora pro své knížky, třeba dostane zaplaceno za své vědecké studie…

Autor: VĚRA BERANOVÁ


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)