Úchyláci v sutanách

   Neexistuje národ, třída nebo sociální skupina, která by geneticky dostala do vínku sklony, nadání nebo dispozice k nějakému působení, činnostem, výkonu určitého povolání, sklonům k páchání asociálních činů, trestné činnosti nebo nedej Pán bůh k nějakým deviacím. Zdá se však, že se tato premisa nevztahuje na „celibátníky“ v katolické církvi.
   V posledních letech jako by se roztrhl pytel s odhaleními permanentních skandálů, v nichž figurují hlavně kněží katolické církve, mezi jejíž hlavní postuláty patří dodržování celibátu. Z odhalených případů v poslední době vyplývá, že pedofilie, sexuální zneužívání, znásilňování má v církevních řadách dlouhodobou tradici.
   V roce 1962 nařídil Vatikán katolickým biskupům po celém světě, aby utajovali případy sexuálního zneužívání před veřejností pod hrozbou vyloučení z církve. Kardinál Ratzinger v roce 2001 ve svém dopise platnost tohoto nařízení potvrdil a požadoval, aby vyšetřování obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých osob kněžími bylo předáváno jeho úřadu a po výroku soukromého tribunálu, sestaveného výhradně z kněží, pak Vatikánu. Mezitím byl Josef Ratzinger jmenován papežem. V situaci, která v oblasti zneužívání závislosti nezletilých osob katolickými kněžími a v Irsku dokonce i řádovými sestrami panuje, se proto nelze divit, že Jobovy zvěsti o chování katolíků „z povolání“, které se na církev svatou římsko-katolickou v poslední době valí, vedou ke snaze všechno zakamuflovat a církevní pokrytectví je na nebývalém vzestupu. Římští katolíci jako by se řídili radami známého českého sexuologa MUDr. Plzáka, který na otázku, jak reagovat na odhalenou manželskou nevěru, zásadně doporučoval: „Zatloukat, zatloukat a zase zatloukat.“
   V USA františkáni odškodňují oběti svých vášní takovými sumami, že stojí před finančním krachem, jenom aby vylepšili svůj obraz na veřejnosti. V Irsku se sirotčince podle zprávy vyšetřovací komise staly centry, ve kterých byli svěřenci svými „opatrovateli“ vystaveni každodennímu nelidskému zacházení. Důkazy, které získala sice pozdě, ale přece vyšetřovací komise, nemohou být použity jako podklady pro zahájení trestního stíhání „křesťanských bratrů“ a „nemilosrdných sester“, protože bratři před soudem v roce 2004 dosáhli toho, že nikdo z nich nesměl být jmenován ve vyšetřovací zprávě.
   Poslední skandál vypukl v nedávné době na Slovensku, kde byli ze zneužívání dvou nezletilců obviněni bratři františkáni, kteří měli od dvou nezletilců ve věku 12 a 14 let, kteří k nim chodili na přípravu na křest a starší i ministrovat, požadovat poskytování sexuálních služeb orálních i ručních. Je třeba poctivě přiznat, že nezletilci byli z jejich strany odměňování a to celými třemi eury za službu. Proti Irsku zcela zřetelný pokrok. Případu obvinění třech příslušníků řádu františkánů věnuje slovenský tisk značnou pozornost, jediný, kdo k tomu mlčí, je Slovenská biskupská konference, která obyčejně široce deklaruje své názory na to, co považuje v sexu za správné.
   Logicky se nabízí otázka, zda se podobné věci nedějí i u nás? Možná by se našla vhodná příležitost zeptat se ministrantů z řad dětí vedoucích funkcionářů KDU-ČSL, kteří by jistě nezatloukali zneužívání vlastních dětí a nedbali by na dřívější výzvy dnešního papeže k zachovávání mlčenlivosti pod hrozbou vyloučení z církve. Možná by se zachovali stejně hrdinně jako lubrikantní Cyril Svoboda, který s plamenem v oku, hodným archanděla Gabriela, přesvědčoval svého času poslance parlamentu ČR o nutnosti připojit se ke spojencům a vytáhnout na křížovou výpravu proti Saddámovi. Svoji křesťanskou bojechtivost opíral o informace, které jemu osobně poskytli spojenci coby ministrovi zahraničních věcí ČR, se kterými však z důvodů utajení nesmí seznámit obyčejné poslance. Vehementně mu sekundoval tehdejší ministr obrany Tvrdík z ČSSD, který běhal jako šílený po sněmovně s ampulkou v ruce, patrně se vzorkem bojové otravné látky, jichž měl mít podle tvrzení spojenců Saddám plné sklady. Tyto scény probíhaly v době, kdy Svobodův vatikánský šéf a zároveň zástupce Nejvyššího na této planetě Jan Pavel II. veřejně vyzýval všechny národy k míru. Po určité době vyšlo najevo, že tyto supertajné informace jsou ze stejného materiálu jako vzorky získávané výtěry z choulostivých míst, které pak slouží k lékařskému vyšetření tlustého střeva.
   Jednou z cest, jak svést křesťanské duchovní z cesty hříchu, by mohlo být zrušení celibátu a souhlas s uzavíráním sňatků, neboť tolerantní česká společnost nijak neodsuzuje jeho případná porušení ze strany duchovních. Druhou možností, zvláště u těch, kteří projevují svoji náklonnost k mladistvým, by možná mohl pomoci zákaz pohledu na obnažené Jezulátko.

Autor: bzz


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)