Nočná spoveď Daniela Stroža

   Autor s rozsiahlou literárnou, vydavateľskou a životnou skúsenosťou predstupuje pred čitateľa s pozoruhodným knižným titulom, ktorého textová zložka vznikla počas noci z 25. na 26. apríla 2010. Výsledkom bezsennej noci zrelého básnika je jeho úprimná spoveď primárne adresovaná – po dlhých rokoch vzájomného vzťahu – svojej milovanej a milujúcej partnerke. V tomto zmysle knižka Daniela Stroža TA CHVILKA MI Z MYSLI NEUNIKLA (Periskop, Příbram 2010, edícia Báseň na sobotu) potvrdzuje skutočnosť, že dielo sa naozaj v autorovej duši vyvíja ako plod, ktorý v procese písania už len náhle – na základe neudržateľného vnútorného pretlaku – prichádza na svet, aby prekvapilo aj svojho pôvodcu.
   Publikácia zároveň vyjadruje súhlas s presvedčením, že v poézii je opodstatnenejšia viera v báseň, ako viera v akokoľvek komponovanú zbierku lyrických útvarov. Teda útla knižočka je nielen napísaná jedným dychom, ale aj určená na kontinuálne čítanie, pretože v nej organický celok tvorí zoskupenie štyridsiatich deviatich štvorverší, v ktorých sa posledný verš stáva prvým veršom nasledujúceho kvarteta. Autor uplatňuje striedavý rým, teda zvukovú zhodu zakončení prvého verša s tretím a druhého so štvrtým. V brilantnej inštrumentácii Daniela Stroža uvedené formálne riešenia nie sú iba efektnou dekoráciou a ukážkou poetickej zručnosti, ale logickým vyústením veršov, zdôrazňujúcim ich rytmické a imaginatívne kvality.
   Mnohí azda poznajú autora najmä ako poslanca Európskeho parlamentu v období 2004–2009, či renomovaného publicistu v českom, nemeckom i celoeurópskom kontexte. Jeho najnovšia lyrická spoveď umožňuje nazrieť do duchovného vesmíru vzácneho človeka, ktorý svoj život zasvätil mnohým podobám hľadania znesiteľných podmienok pre slobodný rozvoj ľudských bytostí. Daniel Strož bol a zostal zanieteným odporcom totalitarizmu bez ohľadu na to, či násilne udržiavaná politická jednoliatosť používa ľavicovú alebo pravicovú rétoriku. To sa už však vzďaľujem od recenzovanej knižky intímnej lyriky a len sa usilujem verejnosti načrtnúť širšiu osobnostnú vizitku autora produktívneho a aktívneho vo viacerých spoločenských sférach.
   Vzhľadom na dosiahnutú kreatívnu úroveň si dovolím predvídať dlhú životnosť diela, ktoré síce vytrysklo za jedinú noc, ale v autorovom vedomí a podvedomí dozrievalo desaťročia. Mimochodom – Daniel Strož pred tridsiatimi piatimi rokmi založil v Mníchove významné exilové vydavateľstvo Poezie mimo domov (PmD), preto sa mi žiada konštatovať, že jeho básne sú doma všade – a osobitne i v slovenskom prostredí, kde vzhľadom na jazykovú blízkosť češtiny pôsobia absolútne bezbariérovo. Už len aby v časoch trhového hospodárstva fungovala aj knižná distribúcia nekomerčných titulov, teda dostupnosť skutočných a nesporných kultúrnych hodnôt.

   Knihu si můžete koupit v redakci Obrysu-Kmene, stojí 50 Kč

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)