Čierny humor červenej éry

   Po rokoch tvorivej činnosti v Slovenskom filme sa Adolf Lachkovič začal venovať literatúre a v súčasnosti sa čitateľskej verejnosti prihovára už svojou ôsmou knihou, ktorou sú ČIERNE VÝLOŽKY (Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry, Bratislava 2010). Ľahkým perom stvárňuje ťažkosti vojenského života v prvej polovici 50. rokov dnes už minulého storočia, ktoré lokalizuje do špeciálnych dobových pracovných armádnych útvarov s trocha honosne i mätúco znejúcim oficiálnym označením „technické prápory“.
   Poukazuje na nepriamu úmeru IQ a pozitívneho vzťahu k ozbrojeným silám (v tomto prípade paradoxne k armádnym jednotkám bez zbraní), k bezduchej mašinérii drilu, šikanovania a nezmyselne premárnených rokov mladých mužov. Rozprávačom dvadsiatich piatich prozaických príbehov so súborným názvom Čierne výložky je ich protagonista Cyril Babulič z Pajštúna, ktorého prostredníctvom autor (tiež rodák zo slovenského Záhoria, konkrétne zo Stupavy) efektívne využíva optiku mladíka naivne vidiaceho a úzkostlivo hľadajúceho v základnej vojenskej prezenčnej službe hrdinstvo, dobrodružstvo, vyššie poslanie a potvrdenie vlastnej mužnosti.
   Adolf Lachkovič zaujímavo a funkčne uplatňuje organické striedanie rozličných jazykových vrstiev – od priebežného duchaplného rozprávania a dôvtipného komentovania i smutných situácií v spisovnej slovenčine cez dialógy vo viacerých dialektoch, vrátane záhoráckeho a moravského až po subštandardnú češtinu vojenského personálu a bojové piesne v ruštine. Z hľadiska generačných posunov treba poznamenať, že armádna terminológia nesie znaky obdobia, v ktorom sa príbehy odohrávajú – napríklad spojenie „slúžim ľudu“ neskôr nahradila formulácia „slúžim socialistickej vlasti“ a český výraz „provedu“ mechanicky poslovenčený do podoby „prevediem“ s odstupom času vystriedal aj vo vojenskom prostredí korektný slovenský ekvivalent „vykonám“.
   Dielo sa programovo včleňuje do kontextu vymedzeného legendárnymi románmi Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka počas svetovej vojny a Miloslava Švandrlíka Čierni baróni alebo Bojovali sme za Čepičku. Autorovi sa úspešne podarilo bez veľkých gest a riešenia svetoborných problémov svojím láskavým humorom poľudštiť a priblížiť dobu, ktorá bola väčšmi dramatická a tragická, ale ako všetky etapy historického vývoja bola predovšetkým autentickou, jedinečnou, neopakovateľnou a nezameniteľnou kulisou i podmieňujúcou situáciou pre individuálnu skúsenosť, vnímanie, pociťovanie a prežívanie vlastného osudu obyčajnými ľuďmi oscilujúcimi v súradniciach všednosti a každodennosti. Preto niet pochýb, že Čierne výložky si nájdu vďačných čitateľov, ktorým ponúkajú svojrázny, oživujúci aj osviežujúci pohľad na známe i menej známe udalosti našich novodobých dejín.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)