Európska únia je Sovietsky zväz

   Len ako kuriozitu poznamenávam, že Európska únia sa v ruskom jazykovom prostredí oficiálne nazýva Európsky zväz. To je však iba vonkajšia, teda javová podoba či zhoda. Zamerajme pozornosť na hlbšie vrstvy skutočnosti, v ktorých badať principiálnejšie súvislosti. Európska únia naozaj nadobúda znaky Sovietskeho zväzu, čo sa markantne prejavuje v čase hospodárskej krízy a osobitne v období kolapsu gréckej ekonomiky.
   Aj Sovietsky zväz bol inverzným impériom, v ktorom centrum doplácalo na svoje periférie a satelity – nielen na vlastné zväzové republiky, ale predovšetkým na krajiny svetovej socialistickej sústavy, vrátane vtedajšej ČSSR. V prípade klasických impérií, napríklad súčasných Spojených štátov amerických, naopak satelity doplácajú na centrum, v ktorom sa na ich úkor sústreďuje nesmierne bohatstvo.
   Áno, kedysi sme mali zo ZSSR za veľmi výhodných podmienok suroviny a zároveň sme na jeho obrovskom trhu uplatnili celú našu priemyselnú produkciu bez ohľadu na jej kvalitu. Treba však pripomenúť, že kvalita mnohých druhov produktov v socialistických krajinách bola evidentne vyššia – dokonca aj v porovnaní s terajšími analogickými výrobkami svetových značiek. Samozrejme – nesmieme sa uchyľovať k násilnému porovnávaniu vtedajších osobných automobilov s dnešnými, ale treba racionálne postaviť vedľa seba napríklad dobové škodovky a súveké fiatky či iné autá rovnakej kategórie a z totožného obdobia výroby. Nadčasovo však nepochybne bola aj v súťaži so súčasnosťou lepšia kvalita potravín, odevov, ale i niektorých domácich spotrebičov atď. Dvojsečnú starostlivosť štátu o kultúru škoda spomínať – úrady na jednej strane mali tendenciu zasahovať do slobody prejavu, ale na druhej strane pre umeleckú tvorbu vytvárali plne profesionálne predpoklady.
   Vráťme sa k podstate témy, ktorou sú spoločné znaky EÚ a ZSSR. Napríklad Nemecko má polovičné dôchodky ako Grécko, ale napriek tomu poskytne kolíske európskej civilizácie finančnú pomoc v závratnej výške. A to ešte budú Gréci naďalej nespokojní a budú štrajkovať. Nehovoriac o peňažných príspevkoch iných členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, ktoré má takmer šestinové dôchodky v porovnaní s Helénskou republikou (čo je oficiálny názov Grécka).
   Donedávna zrejme väčšina ľudí pokladala opakované vyjadrenia prezidenta Českej republiky Václava Klausa, podľa ktorých sa projekt Európskej únie ponáša na model niekdajšieho Sovietskeho zväzu, za určité zveličenie, hoci mnohé tendencie boli a sú od počiatku očividné – napríklad postupná koncentrácia moci v rukách európskej byrokracie, vysoké náklady na rozrastajúci sa mocenský aparát únie, pokračujúce obmedzovanie suverenity členských štátov a v neposlednom rade zreteľná a nevyhnutná jazyková unifikácia Európy, ktorá sa už dnes na vyššej spoločenskej úrovni stala anglofónnou.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)