Veršovaný bestseller pre deti

   Jarmila Štítnická sa po knižnom debute – zbierke básní Krásny deň (1952) - vrátila k veršom knihou RIEKANKY Z ČÍTANKY, ktorá prvý raz vyšla v roku 1971 a odvtedy nasledovali jej ďalšie úspešné vydania. Aktuálnu reedíciu mimoriadne populárnej a hodnotnej publikácie pre detských čitateľov uvádza na knižný trh vydavateľstvo Eastone Books s pôsobivými ilustráciami Martina Kellenbergera.
   Autorka zasvätila celý svoj produktívny život tvorbe venovanej najmladším generáciám. Dve desaťročia bola šéfredaktorkou legendárneho časopisu Zornička, ktorý redigovala od konca 50. rokov po začiatok ôsmej dekády 20. storočia, keď jej životnú cestu 7. apríla 1980 predčasne prerušila smrť.
   Mimochodom - našu rodinu s uvedeným periodikom spája dlhoročná tradícia. Zorničku s podtitulom Novinky pre naše dietky uviedol do života 5. decembra 1908 v Budapešti v pozícii majiteľa, vydavateľa a zodpovedného redaktora starý otec mojej manželky Viktor Sekey.
   Básnické prvotiny Jarmila Štítnická publikovala v Novom rode, Živene a Eláne. Na prahu dospelosti sa stala účastníčkou SNP. Po vojne pôsobila v rozhlase, ktorý bol pre ňu významnou kapitolou autorskej tvorby. Napísala celý rad rozhlasových pásiem, scénok a montáží pre deti i pre dospelých, vytvorila vyše 40 rozprávkových hier a adaptácií – napríklad Noa-Noa, Chalúpka strýčka Toma, Oliver Twist, O zlatej jabloni, Povesť o fontáne, Malý Muk, Veľká rozprávka doktorská, O starej električke, O statočnom kuriatku atď.
   Postupne sa jej autorský register rozšíril aj do sféry divadla, televízie a filmu, spolupracovala s bábkovými súbormi v Bratislave, Košiciach, Nitre, Kladne a v Plzni. K pôvodným titulom Janko a tátoš, Orlia skala, Rozprávka z karavány (spevohra) pribudlo množstvo prekladov dramatických diel – Lancelot a Alexandrína, Láska k trom pomarančom, Cesta na Mesiac, Zlatý had, Šlamastika s mesiacom, Chlapec a Zornička, Balada o Vojtovej Maríne (réžia Martin Ťapák).
   K mnohorakým tvorivým aktivitám Jarmily Štítnickej patria aj divadelné recenzie, glosy a kritiky. Na čele redakcie časopisu Zornička okolo seba sústredila niekoľko pokolení najvýraznejších spisovateľských osobností, o čom svedčí nekrológ Ľubomíra Feldeka v Slovenských pohľadoch č. 6/1980. Bola dostredivou silou aj pre výtvarníkov zvučných mien, akými sú Brunovský, Fulla či Hložník.
   Odkaz tvorivého poslania Jarmily Štítnickej, ktorému sa obetavo venovala doslova do posledného dychu, žije priamo i nepriamo v mnohých dimenziách minulého aj súčasného vývoja slovenskej literatúry. Signifikantnú časť jej osobnostného kreatívneho posolstva sprítomňuje najnovšie vydanie kolekcie veršov Riekanky z čítanky, ktorá pamätníkom oživí spomienky a deťom umožní vstup do sveta podmanivej básnickej imaginácie.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)