Šokmi proti stresu

   Knižná kolekcia epigramov renomovaného humoristu a invenčného satirika Milana Kendu EPIDRÁMY A EPIDRAKY (Vydavateľstvo Daxe, Bratislava) už názvom potvrdzuje autorovu úspešnú schopnosť kreatívne rozvíjať rafinované slovné hry. Jeho intelektuálna dômyselnosť a estetická náročnosť sa neobmedzuje na zručné a vynachádzavé verbálne riešenia či formálnu originalitu, ale prinajmenšom rovnocenne sa zacieľuje na odovzdanie hodnotných myšlienkových posolstiev v podstatnej rovine prenikavého vhľadu do ľudskej psychológie, ako aj vo významnej dimenzii kritickej reflexie permanentných spoločenských neduhov.
   Milan Kenda je kontinuálne na strane humanizmu, zdravého rozumu a prirodzených sociálnych vzťahov, preto sa jeho tvorba nadčasovo klenie ponad rozličné etapy vývoja ľudstva a rozmanité záujmové i generačné skupiny, vďaka čomu nestráca univerzálnu platnosť a účinnosť v korelácii s aktuálnymi i historickými skúsenosťami. Tematická a zážitková polarita prezentovaných literárnych útvarov autora logicky vedie ku kompozičnému členeniu na viacero častí, ktorých usporiadanie primerane graduje pôsobenie na racionálne i emocionálne osobnostné aspekty potenciálnych vnímateľov.
   Útla kniha tvorivých produktov koncentrovanej duchaplnosti je príjemným oživením a spestrením v mnohých smeroch zatuchnutej a stereotypnej ponuky skomercionalizovaného knižného trhu, pričom má nielen predpoklady na oslovenie širokého okruhu čitateľov, ale na ich kultiváciu, pretože nepodlieha nízkemu vkusu, naopak dvíha kvalitatívnu úroveň zábavnej, oddychovej či relaxačnej literatúry. Kendove epigramy sú rozsahom drobnými, ale obsahom a tvarom silnými šokmi proti každodennými stresom čoraz ubíjajúcejšej a bezútešnejšej reality všedného dňa.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)