Viac ako spomienky

   Kniha Juraja Sarvaša SPOZA KULÍS 2 (Vydavateľstvo CCW, Bratislava) zaznamenáva i hodnotovo usúvzťažňuje ďalšie aspekty vzácnej a mnohostrannej tvorivej osobnosti, ktorá programovo syntetizuje špecifické umelecké prostriedky literatúry a dramatických umení. Publikácia nemá iba memoárový charakter a nie je zameraná výlučne na životnú a profesionálnu púť svojho autora. Dielo z autentického kolegiálneho pohľadu reflektuje viaceré herecké legendy SND, približuje rozsiahle skúsenosti so systematickým uvádzaním poézie a dokumentuje aj vznik Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá ukončila dlhoročný monopol Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
   Azda už ani netreba pripomínať, aké potrebné sú osobné svedectvá popredných predstaviteľov spoločenského, verejného, kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života, bez ktorých by dejiny našej krajiny navždy zostali v zajatí krivých zrkadiel čoraz okázalejších mediálnych a administratívnych manipulácií. Napriek tomu, že individuálne výpovede priamych účastníkov významných udalostí sú prirodzene a pochopiteľne subjektívne, majú nesmiernu cenu niekoľkonásobne prevyšujúcu výkony postranných pozorovateľov a dodatočných konštruktérov histórie.
   Autor zaostruje pozornosť čitateľa na ohniská svojho záujmu s beletrizujúcim zaujatím, čo je faktograficky oprávnený a esteticky oživujúci prístup. Dovoľte aj mne trocha súkromnej bezprostrednosti. S Jurajom Sarvašom ma spája niekoľko neprehliadnuteľných profesijných súvislostí i roky nezabudnuteľnej úzkej spolupráce. Zhodou okolností na titulnej strane knihy Spoza kulís 2 je portrét autora v hereckej úlohe Laca Dubinu z povstaleckého filmu Stopy na Sitne, ktorý v roku 1968 scenáristicky pripravil a režijne naštudoval jeden zo zakladateľov slovenskej kinematografie Vladimír Bahna. Fotografie Juraja Sarvaša v rovnakej filmovej role sú aj súčasťou mojej knihy o režisérovi Vladimírovi Bahnovi, ktorá vyšla v roku 1986 v Tatrane.
   Koncom 80. rokov sme boli s Jurajom Sarvašom kolegovia na pôde Zväzu slovenských dramatických umelcov. S odstupom času ma potešilo, že jeden zo svojich poetických programov na Stromovej ulici v Bratislave venoval mojej satirickej tvorbe. Na vysokej profesionálnej úrovni prezentoval literárne diela viacerých členov Spolku slovenských spisovateľov v rámci dlhodobého projektu autorských čítaní. V neposlednom rade musím poznamenať, že autorom doslovu v knihe Spoza Kulís 2 je môj žičlivý pedagóg na VŠMU Anton Kret. Vo výpočte spoločných kolegov a priateľov, o ktorých sa Juraj Sarvaš zmieňuje v pozoruhodnej publikácii by som mohol pokračovať takmer donekonečna.
   Napokon už len heslovite pripomeniem autorskú spoluprácu s vydavateľstvom CCW, jeho riaditeľom Alexandrom Pěkovom a grafikom Petrom Lajčákom, pretože práve uvedený tím sa podieľal na kvalitnej realizácii naozaj príťažlivej knihy Juraja Sarvaša Spoza kulís 2, ktorá je nesporne dôležitým edičným činom siahajúcim do minulosti slovenskej kultúry v mene jej súčasnosti a s víziou jej budúcnosti.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)