Lyrické vynálezy a objavy

   Kniha renomovaného aforistu a epigramatika Milana Kendu KRTKO RYJE VRTKO (DAXE, Bratislava 2010), autora, ktorý sa už niekoľko desaťročí venuje aj tvorbe veršov pre deti, zaujme čitateľský dorast z viacerých aspektov. Predovšetkým rozsiahlym námetovým spektrom, v ktorom dominujú rozmanité prírodné motívy. Popri zmysle pre pozorovanie a reflektovanie skutočnosti autor oslovuje vnímateľov aj cieľavedomým a invenčným rozvíjaním fantázie.
   Dielo súborne tvorí spektrum pestrofarebných a sugestívnych pohľadov na vybrané reálie, organicky spojené s evokáciou charakteristických zmyslových zážitkov, programovo prístupných najmenším čitateľom. Autor prináša sondy do prírody inšpirované pôvabmi našej domoviny, ale aj rozmanitých exotických krajín. Viaceré lyrické útvary sú koncipované ako duchaplné veršované anekdoty.
   Publikácia prezentuje aj myšlienkovo a formálne náročnejšie riešenia i podmanivé poetické provokácie, ktoré cibria úsudok detského percipienta, rozširujú jeho slovnú zásobu a podnecujú jeho intelektuálne schopnosti.
   Rád konštatujem, že kniha veršov, ktorú možno oprávnene označiť za galériu lyrických vynálezov a objavov, sa usiluje prispieť k postupnému dozrievaniu mladej generácie čitateľov, k posúvaniu hraníc vnímania a poznania, ku kultivovaniu duševného potenciálu zábavným, nenásilným a kontinuálnym spôsobom.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)