Zo sústružníka veľkopodnikateľ

   Profesor Štefan Kassay v novej publikácii BINÁRNY KÓD (Veda, Bratislava 2011) bilancuje svoju kariéru a tvrdí: „V živote je to jednoduché. Nech je rozhodnutie akokoľvek zložité, stačí povedať ÁNO, alebo NIE.“ Autor opisuje cestu od sústruhu k videniu sveta prostredníctvom vedy a vzdelávania. S čitateľmi sa delí o skúsenosti z aplikácie teórie riadenia v praxi podniku I.D.C. Holding, a.s. Postupne odhaľuje svoje konanie v kritických okamihoch. Prelomové udalosti v rokoch 1968 i a 1989 ukončujú dovtedajšie stereotypy a prinášajú nové výzvy. Podľa Kassaya nie sú v podnikaní na prvom mieste peniaze, ale spokojnosť ľudí, ktorí môžu mať istotu perspektívneho zamestnania, ak na sebe pracujú.
   Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., sa narodil 11. júla 1941 v Miškolci. V roku 1958 sa vyučil za sústružníka v Závodoch ťažkého strojárstva v Považskej Bystrici. Ako sústružník pracoval v Opravovniach poľnohospodárskych strojov v Košiciach. Neskôr bol konštruktérom, stredoškolským učiteľom, televíznym redaktorom a zahraničným spravodajcom ČST v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Po skončení zahraničnej misie sa stal šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia. Neskôr bol riaditeľom Ústredia novinárskych informácií v Prahe a Bratislave, riaditeľom Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii a napokon na základe medzinárodného tendra sa stal spoluvlastníkom Pečivární Sereď (1991) a Figaro Trnava (1992). V súčasnosti je predsedom dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., členom Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (City University USA), členom redakčných rád časopisov Produktivita a inovácie (Slovenské centrum produktivity) a Marketing és Menedzsment v Budapešti.
   Vyššie a univerzitné vzdelanie získal postupne popri zamestnaní. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach a v roku 1970 Strojnícku fakultu Technickej univerzity (vtedy VŠT) v Košiciach. Štúdium na Karlovej univerzite v Prahe ukončil v roku 1976 doktorátom filozofie (PhDr.) Vedeckú ašpirantúru absolvoval na Katedre ekonomiky a riadenia priemyslu na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied z odvetvových a prierezových ekonomík mu udelili v roku 1977 na STU (SVŠT) v Bratislave (CSc.). V roku 1996 sa habilitoval na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vymenovali ho za docenta vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) absolvoval v roku 1998 v Japonsku. Vedeckú hodnosť DrSc. z odvetvových a prierezových ekonomík získal na SAV v Bratislave v roku 2001 a za profesora v odbore inžinierstvo riadenia priemyslu ho vymenoval prezident republiky v roku 2002. V roku 2010 získal titul Doctor honoris causa a stal sa členom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.
   Medzi jeho najdôležitejšie vedecké publikácie patrí štvorzväzková Marketingová stratégia firmy holdingového typu (1998 - 2001), Reengineering podnikateľských procesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), The World Class Company Strategy (2001), Stratégia podniku svetovej triedy (2002), päťzväzkové dielo Podnik a podnikanie (2006, 2008, 2011). V roku 2011 zorganizovala Nadácia Štefana Kassaya medzinárodnú konferenciu Tolerancia v spoločnosti. Jeho najvýznamnejšie práce preložili do šiestich jazykov.


Autor: JÁN PAVLÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)