Proti súčasnému schematizmu

   K rozvetvenému literárnemu rodu Ferkovcov má príbuzenský vzťah aj občiansky aktivista Andrej Strýček, ktorý v rokoch 1971– 1975 ako bezpartajný inžinier pozdvihol na poste predsedu dovtedy zaostávajúce Jednotné roľnícke družstvo v okrese Trenčín. Práve tejto kapitole svojho života venoval knihu PREDSEDA JRD, ktorá vyšla s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (Sírius Cybernetics, Sládkovičovo 2010).
   Dielo založené na autentickej životnej skúsenosti autora je dozaista určené najmä tým, ktorých sa svojou témou najväčšmi dotýka, teda priamym účastníkom a pamätníkom zobrazovaných udalostí, ale v širšom meradle oslovuje aj čitateľov, ktorých zaujíma neschematický pohľad na nedávne obdobie dejín – dnes už dve desaťročia cieľavedome skresľované a karikované v médiách.
   Deklarovaným zámerom autora bolo programovo spochybniť súčasné tvrdenia o takzvanej totalite, ktorá vraj neumožňovala vygenerovať pozitívnych hrdinov a v ktorej sa údajne nemohli spoločensky uplatniť aj schopní ľudia bez straníckej príslušnosti.
   Práve v naznačenom neuralgickom bode spočíva kľúčové posolstvo diela – dokázať, že ľudia s kladnými charakterovými vlastnosťami a s konštruktívnym prístupom k riešeniu neraz zložitých problémov môžu byť úspešní bez ohľadu na konkrétnu etapu historického vývoja, pretože nik si nevyberá podmieňujúce okolnosti svojho bytia, akými sú aj miesto a čas produktívnej periódy svojho života.

Autor: PAVOL JANÍK


Na všechny materiály prezentované na serveru obrys-kmen.cz se vztahuje zákon o autorských právech.
Jakékoliv jejich další šíření či využití bez výslovného souhlasu redakce nebo autora je zakázáno.
(c) 2001-2014 Obrys-Kmen   (ISSN 1210-1494)